Univerzita Palackého Olomouc


PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP V OLOMOUCI
ÚSTAV PORODNÍ ASISTENCE FZV UP V OLOMOUCI
ČESKÁ SPOLEČNOST PORODNÍCH ASISTENTEK, Z. S.
pořádají Moravskou konferenci
FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY
s mezinárodní účastí

Olomouc - 10. listopadu 2017
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a bude ohodnocena kredity.


Kredity

Lékaři

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
Číslo akce ČLK: 49369
Číslo akreditace: 0043/16/2001
Počet kreditů: 6


Vážení kolegové,

RHD

dovolujeme si vás pozvat do Olomouce dne 10. listopadu 2017 na Moravskou konferenci fetomaternální medicíny. Jedná se o 9. ročník konference s tématikou komplexní péče o těhotnou ženu a plod konané ve spolupráci se zdravotnickými pracovišti nejen z České republiky ale i ze Slovenska. Programem by měla být určena jak pro lékaře z klinických a ambulantní pracovišť tak i pro nelékařský zdravotnický personál. Akce je plánována jako jednodenní a program bude sestaven z vyzvaných přednášek na vybraná témata, která budou přednesena specialisty z českých a slovenských pracovišť. V případě zájmu bude zařazena možnost prezentace i přihlášených aktivních sdělení.

Těšíme se na vaši účast

prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Záštitu převzali:

Místo konání:

aula Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 6, Olomouc.

K Právnické fakultě UP jede z vlakového nádraží tramvaj: 2, 4, 6 (2. zastávka - Žižkovo náměstí - a potom cca 4 minuty pěšky) a tramvaj: 1, 7 (2. zastávka - Envelopa - přímo u Právnické fakulty UP). Více informací viz MAPA »

Registrace:

Informace, přihlášky k účasti a odborný program jsou dostupné na této webové stránce: www.FMMolomouc.cz (zde je možné se přihlásit přímo přes internet).
Převodem lze uhradit registrační poplatek nejpozději do 8. 11. 2017 a doklad o úhradě předložte u registrace!

Registrační poplatek:

900 Kč platba do 8. 11. 2017, 1100 Kč platba po 8. 11. 2017

Registrační poplatek je včetně 21 % DPH a zahrnuje účast na vědeckém jednání, náklady za pronájem přednáškového sálu a občerstvení.

Poplatek prosím uhraďte nejpozději do 8. 11. 2017 na účet Univerzity Palackého v Olomouci:

Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu:19-1096330227/0100
variabilní symbol: 999010009
Zpráva pro příjemce:jméno účastníka, za kterého byla platba provedena.
IBAN:CZ0901000000191096330227
SWIFT:KOMBCZPPxxx

Po 8. 11. 2017 nebude možné uhradit poplatek převodem, pouze v hotovosti nebo kartou na místě u registrace!

Účastníci ze Slovenskamohou uhradit registrační poplatek bez navýšení, a to hotově nebo kartou na místě u registrace (vzhledem k vysokým bankovním poplatkům).

Ke stažení

Program FMM2017formát PDF (500KB)
Program FMM2017 brožuraformát PDF (2MB)
Pozvánka FMM2017formát PDF (2,2MB)
Pozvánka FMM2017 brožuraformát PDF (2,1MB)

Fotogalerie

Ročník 2016
Ročník 2015
Ročník 2014

Koordinátoři:

prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Program:

8:30Zahájení konference
předsedající: Miroslav Korbeľ, Ivana Bydžovská, Peter Kaščák
8:45 Martin Procházka Novinky v léčbě jaterních onemocnění v těhotenství
(LF a FZV UP, FN Olomouc)
  Marek Ľubušký Preeklampsie a růstová restrikce plodu screening a predikce ve III. trimestru těhotenství
(LF UP, FN Olomouc)
  Antonín Pařízek Praha 1337 - první císařský řez kdy současně přežili matka i dítě
(1. LF UK, VFN, Praha)
10:30Přestávka na kávu
VAGINÁLNÍ POROD VS. CÍSAŘSKÝ ŘEZ
11:00 Jaroslav Feyereisl Vaginální porod vs. císařský řez přínos (výhody) a rizika (nevýhody) pro těhotnou ženu
(ÚPMD, Praha)
  Ladislav Krofta Vaginální porod vs. císařský řez přínos (výhody) a rizika (nevýhody) pro plod
(ÚPMD, Praha)
  Petr Janků Optimální incidence císařských řezů z hlediska kvality porodnické péče
(LF MU, FN Brno)
  Jozef Záhumenský Císařské řezy z neporodnické indikace?
(LF UK, FN Bratislava, Slovensko)
13:00Oběd
13:45 Marian Kacerovský Předčasný porod - vícečetná těhotenství
(LF UK, FN Hradec Králové)
  Radovan Vlk Těhotenství a porod u pacientek s roztroušenou sklerózou
(3. LF UK, FN Královské Vinohrady, Praha)
  Petr Lošan Genetická vyšetření v těhotenství - INDIKACE
(GENETIKA, Plzeň)
16:30Ukončení konference

Postery

Posteryformát PDF (170 KB)

Durdova V., Kratochvilova T., Roubalova L., Lubusky M.
Combined screening for preeclampsia at 11–13 weeks. (LF UP, FN Olomouc)
Hanulíková P., Straňák Z., Krofta L., Vojtěch J., Hašlík L., Feyereisl J.
Ultrazvukové vyšetření v možnosti predikce outcomu novorozence s izolovanou levostrannou diafragmatickou hernií – výsledky perinatologického centra z let 2003-2015. (ÚPMD, Praha)
Hašlík L., Macková K., Běhávková K., Vojtěch J., Krofta L, Pock R., Hanulíková P., Feyereisl J.
Simulace feto-fetální transfůze u klinických subtypů monochoriálních dvojčat. (ÚPMD, Praha)
Hostinska E., Durdova V., Kratochvilova T., Roubalova L., Lubusky M.
Screening for preeclampsia using sFlt-1/PlGF ratio cut-off of 38 at 27-37 weeks gestation. (LF UP, FN Olomouc)
Klásková E., Hostinská E., Petřková J., Houda J., Navrátil J., Vít P., Procházka M., Ľubušký M.
Fetal sinus bradycardia as the symptom of previously undiagnosed familial form of Long QT syndrome type 1 caused by mutation of KCNQ1 gene (c.926C>T). (LF UP, FN Olomouc)
Kratochvilova T., Durdova V., Roubalova L., Lubusky M.
Combined screening for small for gestational age at 11–13 weeks. (LF UP, FN Olomouc)
Lubusky M., Holuskova I., Prochazka M., Halek J., Klaskova E.
Management of pregnancies at risk of hemolytic disease of the fetus and newborn in the Czech Republic. (LF UP, FN Olomouc)
Maděrka M., Pilka R., Marek R., Köcher M., Kratochvílová T., Hambálek J.
Management komplikované arteriovenozní malformace v jizvě po císařském řezu. (LF UP, FN Olomouc)
Maděrková Tozzi M., Kratochvílová T., Durdová V., Ľubušký M.
Management těhotenství s rizikem rozvoje RhD aloimunizace u těhotné ženy - kazuistiky. (LF UP, FN Olomouc)
Roubalova L., Durdova V., Kratochvilova T., Lubusky M.
Comparison of two test systems for sFlt-1, PlGF and the sFlt-1/PlGF ratio assessment. (LF UP, FN Olomouc)
Slunská P., Hanáček J., Fanta M., Sehnal B., Gerychová R., Holá A., Zdeňková A., Neumannová H., Dziaková M., Ľubušký M.
Management umělého ukončení těhotenství Farmakologickou metodou nepřesahuje-li těhotenství 7 týdnů v České republice. (LF UP, FN Olomouc)
Sobková K., Kratochvílová T., Durdová V., Ľubušký M.
Management těhotenství s rizikem rozvoje závažné formy hemolytické nemoci plodu a novorozence – kazuistiky. (LF UP, FN Olomouc)
Vojtěch J., Kalivodová D., Dvořák V. Jr., Hašlík L., Pock R., Hanulíková P., Heřman H., Krofta L., Feyereisl J.
Invazivní vyšetření intraamniálního zánětu u pacientek před plánovanou cerkláží. (ÚPMD, Praha)

Aktivní sdělení je možno přihlásit formou posterové prezentace.
Rozměr posteru: 90 x 120 cm


© ESMEDIA a.s.