Univerzita Palackého Olomouc


PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP V OLOMOUCI
ÚSTAV PORODNÍ ASISTENCE FZV UP V OLOMOUCI
ČESKÁ SPOLEČNOST PORODNÍCH ASISTENTEK, Z. S.
pořádají Moravskou konferenci
FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY
s mezinárodní účastí

Olomouc - 10. listopadu 2017
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a bude ohodnocena kredity.

Registrace již není možná
V případě problému prosím kontaktujte :
Mgr. Barbora Boráková
Konferenční servis Univerzity Palackého v Olomouci
Tel.: 585 631 053
barbora.borakova@upol.cz

© ESMEDIA a.s.