Fakultní nemocnice Olomouc Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP Univerzita Palackého Olomouc

PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC
ČESKÁ GYNEKOLOGICKÁ A PORODNICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP
pořádají Moravskou konferenci
FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY

Olomouc - 9. listopadu 2012
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů i nelékařských zdravotnických povolání
(porodní asistentka, všeobecná sestra) a bude ohodnocena kredity.


Vážení kolegové,

RHD

dovolujeme si vás pozvat do Olomouce dne 9. listopadu 2012 na Moravskou konferenci fetomaternální medicíny. Jedná se o 5. ročník konference s perinatologickou tématikou konanou ve spolupráci s perinatologickými pracovišti nejen z Moravy, ale z celé České republiky. Programem by měla být určena jak pro lékaře z klinických a ambulantní pracovišť tak i pro nelékařský zdravotnický personál. Akce je plánována jako jednodenní a program bude sestaven z vyzvaných přednášek na vybraná témata, která budou přednesena specialisty z moravských a českých pracovišť. V případě zájmu bude zařazena možnost prezentace i přihlášených aktivních sdělení.

Těšíme se na vaši účast

doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Záštitu převzali:

Místo konání:

aula Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 6, Olomouc.

K Právnické fakultě UP jede z vlakového nádraží tramvaj: 2, 4, 6 (2. zastávka - Žižkovo náměstí - a potom cca 4 minuty pěšky) a tramvaj: 1, 7 (2. zastávka - Envelopa - přímo u Právnické fakulty UP). Více informací viz MAPA »

Registrace:

vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 7. 11. 2012 na Konferenční servis UP.Prosíme o zaslání kopie dokladu o úhradě společně s přihláškou.
Informace, přihlášky k účasti, odborný program jsou dostupné na této webové stránce: www.FMMolomouc.cz (zde je možné se přihlásit přímo přes internet).
Doklad o úhradě předložte u registrace.

Registrační poplatek:

700 Kč platba do 7. 11. 2012, 900 Kč platba po 7. 11. 2012

Registrační poplatek je včetně 20% DPH a zahrnuje účast na vědeckém jednání, náklady za pronájem přednáškového sálu, vstup na firemní expozice a občerstvení.

Poplatek prosím uhraďte nejpozději do 22. 11. 2011 na účet Univerzity Palackého v Olomouci:

Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu:19-1096330227/0100
variabilní symbol: 99902183
Zpráva pro příjemce:jméno účastníka, za kterého byla platba provedena.
IBAN:CZ0901000000191096330227
SWIFT:KOMBCZPPxxx

Po 7. 11. 2012 nebude možné uhradit poplatek převodem, pouze v hotovosti u registrace!

Účastníci ze Slovenska mohou uhradit registrační poplatek bez navýšení, a to hotově u registrace (vzhledem k vysokým bankovním poplatkům).

Koordinátoři:

doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Program:

9:00Zahájení konference
  Ondřej Šimetka Chyby a omyly v managementu preeklampsie a HELLP syndromu
(FN Ostrava)
  Petr Janků Chyby a omyly v managementu postpartální hemoragie
(LF MU, FN Brno)
  Martin Procházka Vedení porodu novorozenců pod 1500 g - Méně je více?
(LF UP, FN Olomouc)
  Marek Ľubušký Diferenciální diagnostika těhotenství
(LF UP, FN Olomouc)
11:00Přestávka na kávu
  Vladimír Dvořák Úhradové mechanismy ambulantní prenatální péče
(předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP)
  Milan Kolář ATB terapie pánevních zánětů a porodnických zánětlivých komplikací
(děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)
12:30Oběd
  Radovan Vlk Kontroverze v doporučených postupech dle Vlka
(2. LF UK, FN v Motole, Praha)
  Ladislav Krofta Chyby a omyly v managementu IUGR a prenatální péči o vícečetná těhotenství
  Alena Měchurová Chyby a omyly v interpretaci KTG
(ÚPMD Praha)
  Antonín Pařízek Chyby a omyly v intenzivní péči na porodním sále
(1. LF UK, VFN, Praha)
16:30Ukončení konference

Postery

Posteryformát PDF (164 KB)

Böhmova J.Vodicka R., Lubusky M., Kratochvilova R., Vrtel R., Studnickova M., Kvapilova M.
Optimization and validation of RHD and KELL genotyping for non-invasive prenatal diagnostics.
(LF UP a FN, Olomouc)
Holusková I.Ľubušký M., Procházka M., Studničková M., Vomáčková K.
Incidence erytrocytární aloimunizace u těhotných žen.
(LF UP a FN, Olomouc)
Holusková I.Ľubušký M., Studničková M., Procházka M.
Spontánní antepartální RhD aloimunizace.
(LF UP a FN, Olomouc)
Kaščák P.Hlaváčik M.
Epilepsia v graviditě - naše skúsenosti.
(FN Trenčín)
Ľubušký M.Procházka M., Šimetka O., Holusková I.
Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen.
(LF UP a FN, Olomouc)
Ľubušký M.Šimetka O., Studničková M., Pětroš M., Dhaifalah I., Šantavý J., Ordeltová M., Vomáčková K.
Fetomaternální hemoragie při invazivních výkonech prenatální diagnostiky (odběru choriových klků, amniocentéze).
(LF UP a FN, Olomouc)
Ľubušký M.Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K.
Fetomaternální hemoragie při vaginálním porodu.
(LF UP a FN, Olomouc)
Ľubušký M.Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K.
Fetomaternální hemoragie při porodu císařským řezem.
(LF UP a FN, Olomouc)
Studničková M.Ľubušký M., Ordeltová M. Procházka M.
Možnosti stanovení fetomaternální hemoragie.
(LF UP a FN, Olomouc)
Studničková M.Ľubušký M., Šimetka O., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K.
vliv věku rodičky, parity, krevní skupiny, délky trvání těhotenství a hmotnosti plodu na fetomaternální hemoragii při normálním vaginálním porodu.
(LF UP a FN, Olomouc)
Šimetka O.Ľubušký M., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K.
Fetomaternální hemoragie při potratu ve II. trimestru a při porodu mrtvého plodu.
(LF OU a FN, Ostrava)
Vlk R.Matěcha J., Grollová V., Hanzelková T., Hanulíková P., Špálová I.
Využití antiadhezivního gelu (Hyalobarrier gel) při jeho aplikaci během císařského řezu.
(2. LF UK a FN v Motole, Praha)

Aktivní sdělení je možno přihlásit formou posterové prezentace.
Rozměr posteru: 90 x 120 cm

Ke stažení

Pozvánka FMM2012formát PDF (3,4MB)
Pozvánka FMM2012 brožuraformát PDF (6,4MB)
Program FMM2012formát PDF (2,1MB)
Program FMM2012 brožuraformát PDF (2,1MB)
© ESMEDIA a.s.