Univerzita Palackého Olomouc

PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP V OLOMOUCI
ÚSTAV PORODNÍ ASISTENCE FZV UP V OLOMOUCI
ČESKÁ SPOLEČNOST PORODNÍCH ASISTENTEK, Z. S.
pořádají Moravskou konferenci
FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY
s mezinárodní účastí

Olomouc - 9. listopadu. 2018
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a bude ohodnocena kredity.

Vážení kolegové,

RHD

dovolujeme si vás pozvat do Olomouce dne 9. listopadu. 2018 na Moravskou konferenci fetomaternální medicíny. Jedná se o 10. ročník konference s tématikou komplexní péče o těhotnou ženu a plod konané ve spolupráci se zdravotnickými pracovišti nejen z České republiky ale i ze Slovenska. Programem by měla být určena jak pro lékaře z klinických a ambulantní pracovišť tak i pro nelékařský zdravotnický personál. Akce je plánována jako jednodenní a program bude sestaven z vyzvaných přednášek na vybraná témata, která budou přednesena specialisty z českých a slovenských pracovišť. V případě zájmu bude zařazena možnost prezentace i přihlášených aktivních sdělení.

Těšíme se na vaši účast

prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Záštitu převzali:

Místo konání:

aula Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 6, Olomouc.

K Právnické fakultě UP jede z vlakového nádraží tramvaj: 2, 4, 6 (2. zastávka - Žižkovo náměstí - a potom cca 4 minuty pěšky) a tramvaj: 1, 7 (2. zastávka - Envelopa - přímo u Právnické fakulty UP).

Více informací viz MAPA »

Registrace:

Informace, přihlášky k účasti a odborný program jsou dostupné na této webové stránce: www.FMMolomouc.cz (zde je možné se přihlásit přímo přes internet).
Převodem lze uhradit registrační poplatek nejpozději do 7. 11. 2018 a doklad o úhradě předložte u registrace!


Registrační poplatek:

900 Kč platba do 7. 11. 2018, 1100 Kč 7. 11. 2018

Registrační poplatek je včetně 21 % DPH a zahrnuje účast na vědeckém jednání, náklady za pronájem přednáškového sálu a občerstvení.

Poplatek prosím uhraďte nejpozději do 7. 11. 2018 na účet Univerzity Palackého v Olomouci:

Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu: 19-1096330227/0100
variabilní symbol: 999010009
Zpráva pro příjemce: jméno účastníka, za kterého byla platba provedena.
IBAN: CZ0901000000191096330227
SWIFT: KOMBCZPPxxx

Po 7. 11. 2018 nebude možné uhradit poplatek převodem, pouze v hotovosti nebo kartou na místě u registrace!

Účastníci ze Slovenska mohou uhradit registrační poplatek bez navýšení, a to hotově nebo kartou na místě u registrace (vzhledem k vysokým bankovním poplatkům).

Ke stažení

Pozvánka FMM2018 formát PDF (2,7MB)
Pozvánka FMM2018 - brožura formát PDF (439 KB)
Postery FMM2018 formát PDF (125 KB)
Program FMM2018 formát PDF (2 MB)
Program FMM2018 - brožura formát PDF (2,2 MB)

Fotogalerie

Ročník 2014
Ročník 2015
Ročník 2016
Ročník 2017

Koordinátoři:

prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Program:

8:30 Zahájení konference
předsedající: Miroslav Korbeľ, Ivana Bydžovská, Peter Kaščák
8:45 Martin Procházka Úprava lidského genomu z medicínské indikace - fakta a mýty
(LF a FZV UP, FN Olomouc)
Marek Ľubušký Dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství – REVIZE
(LF UP, FN Olomouc)
Petr Janků Antepartální KTG - kde jsme v roce 2018?
(LF MU, FN Brno)
10:30 Přestávka na kávu
11:00 Ladislav Krofta Evoluční vývoj porodního mechanismu u člověka
(ÚPMD, Praha)
Jaroslav Feyereisl Ovlivnění morbidity císařského řezu technikou provedení operace
(ÚPMD, Praha)
Jozef Záhumenský Císařské řezy z neporodnické indikace
(LF UK, FN Bratislava, Slovensko)
Antonín Pařízek Analgezie u vaginálního porodu, aneb implementace nových doporučených postupů do porodnické praxe
(1. LF UK, VFN, Praha)
13:00 Oběd
13:45 Marian Kacerovský Kontroverze v managementu předčasného porodu
(LF UK, FN Hradec Králové)
Radovan Vlk Dlouhodobá mateřská morbidita po císařských řezech
(3. LF UK, FN Královské Vinohrady, Praha)
Petr Lošan Racionální využití moderních genetických vyšetření v těhotenství
(GENETIKA, Plzeň)
16:30 Ukončení konference


Aktivní sdělení je možno přihlásit formou posterové prezentace.
Rozměr posteru: 90 x 120 cm


made with love by esmedia
|