Univerzita Palackého Olomouc


PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP V OLOMOUCI
ÚSTAV PORODNÍ ASISTENCE FZV UP V OLOMOUCI
pořádají Moravskou konferenci
FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY
s mezinárodní účastí

Olomouc - 10. listopadu 2017
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů i nelékařských zdravotnických povolání
(porodní asistentka, všeobecná sestra) a bude ohodnocena kredity.


Vážení kolegové,

RHD

dovolujeme si vás pozvat do Olomouce dne 10. listopadu 2017 na Moravskou konferenci fetomaternální medicíny. Jedná se o 9. ročník konference s tématikou komplexní péče o těhotnou ženu a plod konané ve spolupráci se zdravotnickými pracovišti nejen z České republiky ale i ze Slovenska. Programem by měla být určena jak pro lékaře z klinických a ambulantní pracovišť tak i pro nelékařský zdravotnický personál. Akce je plánována jako jednodenní a program bude sestaven z vyzvaných přednášek na vybraná témata, která budou přednesena specialisty z českých a slovenských pracovišť. V případě zájmu bude zařazena možnost prezentace i přihlášených aktivních sdělení.

Těšíme se na vaši účast

prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Záštitu převzali:

Místo konání:

aula Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 6, Olomouc.

K Právnické fakultě UP jede z vlakového nádraží tramvaj: 2, 4, 6 (2. zastávka - Žižkovo náměstí - a potom cca 4 minuty pěšky) a tramvaj: 1, 7 (2. zastávka - Envelopa - přímo u Právnické fakulty UP). Více informací viz MAPA »

Registrace:

Informace, přihlášky k účasti a odborný program jsou dostupné na této webové stránce: www.FMMolomouc.cz (zde je možné se přihlásit přímo přes internet).
Převodem lze uhradit registrační poplatek nejpozději do 8. 11. 2017 a doklad o úhradě předložte u registrace!

Registrační poplatek:

900 Kč platba do 8. 11. 2017, 1100 Kč platba po 8. 11. 2017

Registrační poplatek je včetně 21 % DPH a zahrnuje účast na vědeckém jednání, náklady za pronájem přednáškového sálu a občerstvení.

Poplatek prosím uhraďte nejpozději do 8. 11. 2017 na účet Univerzity Palackého v Olomouci:

Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu:19-1096330227/0100
variabilní symbol: 999010009
Zpráva pro příjemce:jméno účastníka, za kterého byla platba provedena.
IBAN:CZ0901000000191096330227
SWIFT:KOMBCZPPxxx

Po 8. 11. 2017 nebude možné uhradit poplatek převodem, pouze v hotovosti nebo kartou na místě u registrace!

Účastníci ze Slovenskamohou uhradit registrační poplatek bez navýšení, a to hotově nebo kartou na místě u registrace (vzhledem k vysokým bankovním poplatkům).

Ke stažení

Pozvánka FMM2017formát PDF (2,2MB)
Pozvánka FMM2017 brožuraformát PDF (2,1MB)

Fotogalerie

Ročník 2016
Ročník 2015
Ročník 2014

Koordinátoři:

prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Program:

8:30Zahájení konference
předsedající: Miroslav Korbeľ, Ivana Bydžovská, Peter Kaščák
8:45 Marek Ľubušký Preeklampsie a růstová restrikce plodu
screening a predikce ve III. trimestru těhotenství

(LF UP, FN Olomouc)
  Marian Kacerovský Předčasný porod - vícečetná těhotenství
(LF UK, FN Hradec Králové)
  Antonín Pařízek Praha 1337 - první císařský řez kdy současně přežili matka i dítě
(1. LF UK, VFN, Praha)
10:30Přestávka na kávu
11:00 Jaroslav Feyereisl Vaginální porod vs. císařský řez
přínos (výhody) a rizika (nevýhody) pro těhotnou ženu

(ÚPMD, Praha)
  Ladislav Krofta Vaginální porod vs. císařský řez
přínos (výhody) a rizika (nevýhody) pro plod

(ÚPMD, Praha)
  Petr Janků Optimální incidence císařských řezů
z hlediska kvality porodnické péče

(LF MU, FN Brno)
  Jozef Záhumenský Císařské řezy z neporodnické indikace?
(LF UK, FN Bratislava, Slovensko)
13:00Oběd
13:45 Martin Procházka Novinky v léčbě jaterních onemocnění v těhotenství
(LF a FZV UP, FN Olomouc)
  Radovan Vlk Těhotenství a porod u pacientek s roztroušenou sklerózou
(3. LF UK, FN v Motole, Praha)
  Petr Lošan Genetická vyšetření v těhotenství - INDIKACE
(GENETICA, Plzeň)
16:30Ukončení konference


Aktivní sdělení je možno přihlásit formou posterové prezentace.
Rozměr posteru: 90 x 120 cm


© ESMEDIA a.s.