Univerzita Palackého Olomouc

PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP V OLOMOUCI
ÚSTAV PORODNÍ ASISTENCE FZV UP V OLOMOUCI
ČESKÁ SPOLEČNOST PORODNÍCH ASISTENTEK, Z. S.
pořádají Moravskou konferenci
FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY
s mezinárodní účastí

Olomouc - 9. listopadu. 2018
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a bude ohodnocena kredity.

Registrace již není možná.

made with love by esmedia