Fakultní nemocnice Olomouc Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP Univerzita Palackého Olomouc

PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC
ČESKÁ GYNEKOLOGICKÁ A PORODNICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP
pořádají Moravskou konferenci
FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY

Olomouc - 5. listopadu 2010
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů i nelékařských zdravotnických povolání
(porodní asistentka, všeobecná sestra) a bude ohodnocena kredity.


Vážení kolegové,

RHD

dne 5. 11. 2010 se v Olomouci bude konat Moravská konference fetomateriální medicíny. Po úspěšném loňském ročníku se bude jednat již o 2. ročník konference s perinatologickou tematikou konanou ve spolupráci s perinatologickými pracovišti nejen z Moravy, ale z celé České republiky.Programem by měla být určena jak pro lékaře z klinických a ambulantní pracovišť tak i pro nelékařský zdravotnický personál. Akce je plánována jako jednodenní a program bude sestaven z vyzvaných přednášek na vybraná témata, která budou přednesena specialisty z moravských a českých pracovišť. V případě zájmu bude zařazena možnost prezentace i přihlášených aktivních sdělení.

Těšíme se na vaši účast

doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Záštitu převzali:

Místo konání:

aula Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 6, Olomouc.

K Právnické fakultě UP jede z vlakového nádraží tramvaj: 2, 4, 6 (2. zastávka - Žižkovo náměstí - a potom cca 4 minuty pěšky) a tramvaj: 1, 5 (2. zastávka - Envelopa - přímo u Právnické fakulty UP). Více informací viz. MAPA »

Registrace:

vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 2. 11. 2010 na Konferenční servis UP. Informace, přihlášky k účasti, odborný program jsou dostupné na této webové stránce: www.FMM2010.com
Doklad o úhradě předložte u registrace.

Registrační poplatek:

700 Kč platba do 2. 11. 2010, 900 Kč platba po 2. 11. 2010

Registrační poplatek je včetně 20% DPH a zahrnuje účast na vědeckém jednání, náklady za pronájem přednáškového sálu, vstup na firemní expozice a občerstvení.

Poplatek prosím uhraďte nejpozději do 2. 11. 2010 na účet Univerzity Palackého v Olomouci:

Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu:19-1096330227/0100
variabilní symbol: 99902183
Zpráva pro příjemce:jméno účastníka, za kterého byla platba provedena.
IBAN:CZ0901000000191096330227

Po 2. 11. 2010 nebude možné uhradit poplatek převodem, pouze v hotovosti u registrace!

Účastníci ze Slovenska mohou uhradit registrační poplatek bez navýšení, a to hotově u registrace (vzhledem k vysokým bankovním poplatkům).

Koordinátoři:

doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Program:

9:00 Zahájení konference
  Ondřej Šimetka Přístupy k řešení poporodního krvácení,
rozbor "near-miss" případů

(FN Ostrava)
  Marek Ľubušký Management těhotenství RhD negativních žen
Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace

(LF UP a FN Olomouc)
  Martin Procházka Tokolýza pro a proti
(LF UP a FN Olomouc)
11:00 Přestávka na kávu
11:30 Radovan Vlk Morbidita po císařském řezu
(2. LF UK, Motol, Praha)
  Ladislav Krofta Chyby a omyly při ultrazvukovém vyšetření v těhotenství
(ÚPMD, Praha)
  Alena Měchurová Chyby a omyly při interpretaci kardiotokografie
(ÚPMD, Praha)
  Antonín Pařízek Porodnická analgézie a anestézie "UP TO DATE"
(1. LF UK, VFN, Praha)
13:30 Oběd
14:15 Petr Janků Vaginální porod po císařském řezu
(LF MU a FN Brno)
  Alena Šantavá Růstová retardace plodu z pohledu genetika
(LF UP a FN Olomouc)
  Jiří Hyjánek Prenatální diagnostika vad urotraktu z pohledu posledního desetiletí
(LF UP a FN Olomouc)
  Marek Ľubušký Zkušenosti s novým porodnickým gelem
(LF UP a FN Olomouc)
  Harald Čadílek Nepodceňujeme význam chlamydií?
(Nemocnice Litomyšl)
16:30 Ukončení konference

Postery

Posteryformát PDF (111 KB)

Ľubušký M.Holusková I., Procházka M., Studničková M., Vomáčková K.
Incidence erytrocytární aloimunizace u těhotných žen.
(LF UP a FN, Olomouc)
Ľubušký M.Procházka M., Šimetka O., Holusková I.
Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen.
(LF UP a FN, Olomouc)
Ľubušký M.Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K.
Fetomaternální hemoragie při vaginálním porodu.
(LF UP a FN, Olomouc)
Ľubušký M.Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K.
Fetomaternální hemoragie při porodu císařským řezem.
(LF UP a FN, Olomouc)
Studničková M.Ľubušký M., Ordeltová M. Procházka M.
Možnosti stanovení fetomaternální hemoragie.
(LF UP a FN, Olomouc)
Studničková M.Ľubušký M., Ordeltová M.
Fetomaternální hemoragie při vaginálním porodu a při porodu císařským řezem.
(LF UP a FN, Olomouc)
Pětroš M.Liška M., Matura D., Kordoš P., Šimetka O., Ľubušký M.
Predikce mírných forem fetální anémie pomocí longitudinálního měření maximální průtokové rychlosti v arteria cerebri media.
(OU a FN, Ostrava)
Michalec I.Šimetka O.
Zobrazení pánevnícho dna po operačním vaginálním porodu v 3D obraze.
(OU a FN, Ostrava)
Šimetka O.Michalec I., Pětroš M., Vašek P.
Indukce abortu ve II. trimestru těhotenství s užitím Misoprostolu.
(OU a FN, Ostrava)
Jabůrek L.Pětroš M.
Analýza dopplerometrických nálezů ductus venosus u růstově retardovaných plodů.
(FN a UP, Olomouc)
Lattová V.Procházka M.
Trombin generační test u těhotných s rizikovou graviditou.
(UP a FN, Olomouc)
Sobek A.Jednodenní chirurgie.
(Fertimed, Olomouc)

Ke stažení

Pozvánka FMM2010formát PDF (2,5MB)
Pozvánka FMM2010 brožuraformát PDF (2,5MB)
Program FMM2010 formát PDF (2,5MB)
Program FMM2010 brožuraformát PDF (2,5MB)
© ESMEDIA a.s.