Fakultní nemocnice Olomouc Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP Univerzita Palackého Olomouc

PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC
ČESKÁ GYNEKOLOGICKÁ A PORODNICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP
pořádají Moravskou konferenci
FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY

Olomouc - 25. listopadu 2011
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů i nelékařských zdravotnických povolání
(porodní asistentka, všeobecná sestra) a bude ohodnocena kredity.


Vážení kolegové,

RHD

dovolujeme si vás pozvat do Olomouce dne dne 25. 11. 2011 na Moravskou konferenci fetomaternální medicíny. Jedná se o 3. ročník konference s perinatologickou tématikou konanou ve spolupráci s perinatologickými pracovišti nejen z Moravy, ale z celé České republiky. Programem by měla být určena jak pro lékaře z klinických a ambulantní pracovišť tak i pro nelékařský zdravotnický personál. Akce je plánována jako jednodenní a program bude sestaven z vyzvaných přednášek na vybraná témata, která budou přednesena specialisty z moravských a českých pracovišť. V případě zájmu bude zařazena možnost prezentace i přihlášených aktivních sdělení.

Těšíme se na vaši účast

doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Záštitu převzali:

Místo konání:

aula Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 6, Olomouc.

K Právnické fakultě UP jede z vlakového nádraží tramvaj: 2, 4, 6 (2. zastávka - Žižkovo náměstí - a potom cca 4 minuty pěšky) a tramvaj: 1, 7 (2. zastávka - Envelopa - přímo u Právnické fakulty UP). Více informací viz MAPA »

Registrace:

vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 22. 11. 2011 na Konferenční servis UP.Prosíme o zaslání kopie dokladu o úhradě společně s přihláškou.
Informace, přihlášky k účasti, odborný program jsou dostupné na této webové stránce: www.FMM2011.com (zde je možné se přihlásit přímo přes internet).
Doklad o úhradě předložte u registrace.

Registrační poplatek:

700 Kč platba do 22. 11. 2011, 900 Kč platba po 22. 11. 2011

Registrační poplatek je včetně 20% DPH a zahrnuje účast na vědeckém jednání, náklady za pronájem přednáškového sálu, vstup na firemní expozice a občerstvení.

Poplatek prosím uhraďte nejpozději do 22. 11. 2011 na účet Univerzity Palackého v Olomouci:

Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu:19-1096330227/0100
variabilní symbol: 99902183
Zpráva pro příjemce:jméno účastníka, za kterého byla platba provedena.
IBAN:CZ0901000000191096330227

Po 22. 11. 2011 nebude možné uhradit poplatek převodem, pouze v hotovosti u registrace!

Účastníci ze Slovenska mohou uhradit registrační poplatek bez navýšení, a to hotově u registrace (vzhledem k vysokým bankovním poplatkům).

Koordinátoři:

doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Program:

9:00 Zahájení konference
  Petr Janků Konzervativní operační výkony v léčbě postpartální hemoragie
(LF MU, FN Brno)
  Miroslav Korbeľ Rozbor případů mateřské úmrtnosti na Slovensku
(1. LF UK, FN Bratislava)
  Marek Ľubušký Ultrazvuková vyšetření
v průběhu prenatální péče

(LF UP, FN Olomouc)
  Michal Pětroš The Fetal Medicine Foundation (FMF)
"Cetificates of competence"
(The 11-13 weeks scan, The 20-22 weeks scan, Basic fetal echocardiography)

(FN Ostrava)
11:00 Přestávka na kávu
11:30 Radovan Vlk Prenatání péče o vícečetná těhotenství
(2. LF UK, FN v Motole, Praha)
  Ladislav Krofta Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních
a placentárních cévách

(ÚPMD, Praha)
  Martin Procházka Hypoxie plodu - non „evidence-based“
(právní aspekty)

(LF UP, FN Olomouc)
  Alena Měchurová Kardiotokografie - rozbory kazuistik
(ÚPMD, Praha)
13:30 Oběd
14:15 Petr Beneš Porodnická analgézie a anestézie ve Fakultní nemocnici Ostrava.
Může sugammadex změnit anesteziologickou praxi v porodnictví?

(FN Ostrava)
  Jozef Záhumenský Problematika předčasných porodů a možnosti, jak jim předcházet
(3. LF UK , FN Královské Vinohrady, Praha)
16:30 Ukončení konference

Postery

Posteryformát PDF (144 KB)

Holusková I.Ľubušký M., Procházka M., Studničková M., Vomáčková K.
Incidence erytrocytární aloimunizace u těhotných žen.
(LF UP a FN, Olomouc)
Holusková I.Ľubušký M., Studničková M., Procházka M.
Spontánní antepartální RhD aloimunizace.
(LF UP a FN, Olomouc)
Ľubušký M.Procházka M., Šimetka O., Holusková I.
Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen.
(LF UP a FN, Olomouc)
Ľubušký M.Šimetka O., Studničková M., Pětroš M., Šantavý J., Ordeltová M., Vomáčková K.
Fetomaternální hemoragie při amniocentéze.
(LF UP a FN, Olomouc)
Ľubušký M.Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K.
Fetomaternální hemoragie při vaginálním porodu.
(LF UP a FN, Olomouc)
Ľubušký M.Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K.
Fetomaternální hemoragie při porodu císařským řezem.
(LF UP a FN, Olomouc)
Ľubušký M.Procházka M., Studničková M.
Určení pohlaví plodu při ultrazvukovém vyšetření v I. trimestru těhotneství.
(LF UP a FN, Olomouc)
Pětroš M.Liška M., Matura D., Wiedermannová H., Šimetka O., Ľubušký M.
Trendy longitudinálních měření maximální průtokové rychlosti v arteria cerebri media u plodů s hemolytickým onemocěnínm vyžadující postnatální terapii.
(LF OU a FN, Ostrava)
Studničková M.Ľubušký M., Ordeltová M. Procházka M.
Možnosti stanovení fetomaternální hemoragie.
(LF UP a FN, Olomouc)
Studničková M.Ľubušký M., Šimetka O., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K.
Vliv věku rodičky, parity, délky trvání těhotenství a hmotnosti plodu na fetomaternální hemoragii při spontánním porodu.
(LF UP a FN, Olomouc)
Šimetka O.Ľubušký M., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K.
Fetomaternální hemoragie při potratu ve II. trimestru a při porodu mrtvého plodu.
(LF OU a FN, Ostrava)

Aktivní sdělení je možno přihlásit formou posterové prezentace.
Rozměr posteru: 90 x 120 cm

Ke stažení

Pozvánka FMM2011formát PDF (3,4MB)
Pozvánka FMM2011 brožuraformát PDF (3,4MB)
Program FMM2011formát PDF (3,4MB)
Program FMM2011 brožuraformát PDF (3,4MB)

© ESMEDIA a.s.