Fakultní nemocnice Olomouc Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP Univerzita Palackého Olomouc

PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC
ČESKÁ GYNEKOLOGICKÁ A PORODNICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP
pořádají Moravskou konferenci
FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY

Olomouc - 9. listopadu. 2012
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů i nelékařských zdravotnických povolání
(porodní asistentka, všeobecná sestra) a bude ohodnocena kredity.

Vážení kolegové,

RHD

dovolujeme si vás pozvat do Olomouce dne 9. listopadu. 2012 na Moravskou konferenci fetomaternální medicíny. Jedná se o 5. ročník konference s perinatologickou tématikou konanou ve spolupráci s perinatologickými pracovišti nejen z Moravy, ale z celé České republiky. Programem by měla být určena jak pro lékaře z klinických a ambulantní pracovišť tak i pro nelékařský zdravotnický personál. Akce je plánována jako jednodenní a program bude sestaven z vyzvaných přednášek na vybraná témata, která budou přednesena specialisty z moravských a českých pracovišť. V případě zájmu bude zařazena možnost prezentace i přihlášených aktivních sdělení.

Těšíme se na vaši účast

doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Záštitu převzali:

Místo konání:

aula Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 6, Olomouc.

K Právnické fakultě UP jede z vlakového nádraží tramvaj: 2, 4, 6 (2. zastávka - Žižkovo náměstí - a potom cca 4 minuty pěšky) a tramvaj: 1, 7 (2. zastávka - Envelopa - přímo u Právnické fakulty UP).

Více informací viz MAPA »

Registrace:

vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 7. 11. 2012 na Konferenční servis UP.Prosíme o zaslání kopie dokladu o úhradě společně s přihláškou.
Informace, přihlášky k účasti, odborný program jsou dostupné na této webové stránce: www.FMMolomouc.cz (zde je možné se přihlásit přímo přes internet).
Doklad o úhradě předložte u registrace.


Registrační poplatek:

700 Kč platba do 7. 11. 2012, 900 Kč platba po 7. 11. 2012

Registrační poplatek je včetně 20% DPH a zahrnuje účast na vědeckém jednání, náklady za pronájem přednáškového sálu, vstup na firemní expozice a občerstvení.

Poplatek prosím uhraďte nejpozději do 7. 11. 2012 na účet Univerzity Palackého v Olomouci:

Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu: 19-1096330227/0100
variabilní symbol: 99902183
Zpráva pro příjemce: jméno účastníka, za kterého byla platba provedena.
IBAN: CZ0901000000191096330227
SWIFT: KOMBCZPPxxx

Po 7. 11. 2012 nebude možné uhradit poplatek převodem, pouze v hotovosti u registrace!

Účastníci ze Slovenska mohou uhradit registrační poplatek bez navýšení, a to hotově u registrace (vzhledem k vysokým bankovním poplatkům).

Ke stažení

Pozvánka FMM2012 formát PDF (3,4MB)
Pozvánka FMM2012 brožura formát PDF (6,4MB)
Program FMM2012 formát PDF (2,1MB)
Program FMM2012 brožura formát PDF (2,1MB)

Fotogalerie

Ročník 2014
Ročník 2015
Ročník 2016
Ročník 2017
Ročník 2018
Ročník 2019
Ročník 2021
Ročník 2022
Ročník 2023

Koordinátoři:

doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Program:

9:00 Zahájení konference
Ondřej Šimetka Chyby a omyly v managementu preeklampsie a HELLP syndromu
(FN Ostrava)
Petr Janků Chyby a omyly v managementu postpartální hemoragie
(LF MU, FN Brno)
Martin Procházka Vedení porodu novorozenců pod 1500 g - Méně je více?
(LF UP, FN Olomouc)
Marek Ľubušký Diferenciální diagnostika těhotenství
(LF UP, FN Olomouc)
11:00 Přestávka na kávu
Vladimír Dvořák Úhradové mechanismy ambulantní prenatální péče
(předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP)
Milan Kolář ATB terapie pánevních zánětů a porodnických zánětlivých komplikací
(děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)
12:30 Oběd
Radovan Vlk Kontroverze v doporučených postupech dle Vlka
(2. LF UK, FN v Motole, Praha)
Ladislav Krofta Chyby a omyly v managementu IUGR a prenatální péči o vícečetná těhotenství
Alena Měchurová Chyby a omyly v interpretaci KTG
(ÚPMD Praha)
Antonín Pařízek Chyby a omyly v intenzivní péči na porodním sále
(1. LF UK, VFN, Praha)
16:30 Ukončení konference

Postery:

Postery formát PDF (164 KB)

Böhmova J. Vodicka R., Lubusky M., Kratochvilova R., Vrtel R., Studnickova M., Kvapilova M.
Optimization and validation of RHD and KELL genotyping for non-invasive prenatal diagnostics.
(LF UP a FN, Olomouc)
Holusková I. Ľubušký M., Procházka M., Studničková M., Vomáčková K.
Incidence erytrocytární aloimunizace u těhotných žen.
(LF UP a FN, Olomouc)
Holusková I. Ľubušký M., Studničková M., Procházka M.
Spontánní antepartální RhD aloimunizace.
(LF UP a FN, Olomouc)
Kaščák P. Hlaváčik M.
Epilepsia v graviditě - naše skúsenosti.
(FN Trenčín)
Ľubušký M. Procházka M., Šimetka O., Holusková I.
Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen.
(LF UP a FN, Olomouc)
Ľubušký M. Šimetka O., Studničková M., Pětroš M., Dhaifalah I., Šantavý J., Ordeltová M., Vomáčková K.
Fetomaternální hemoragie při invazivních výkonech prenatální diagnostiky (odběru choriových klků, amniocentéze).
(LF UP a FN, Olomouc)
Ľubušký M. Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K.
Fetomaternální hemoragie při vaginálním porodu.
(LF UP a FN, Olomouc)
Ľubušký M. Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K.
Fetomaternální hemoragie při porodu císařským řezem.
(LF UP a FN, Olomouc)
Studničková M. Ľubušký M., Ordeltová M. Procházka M.
Možnosti stanovení fetomaternální hemoragie.
(LF UP a FN, Olomouc)
Studničková M. Ľubušký M., Šimetka O., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K.
vliv věku rodičky, parity, krevní skupiny, délky trvání těhotenství a hmotnosti plodu na fetomaternální hemoragii při normálním vaginálním porodu.
(LF UP a FN, Olomouc)
Šimetka O. Ľubušký M., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K.
Fetomaternální hemoragie při potratu ve II. trimestru a při porodu mrtvého plodu.
(LF OU a FN, Ostrava)
Vlk R. Matěcha J., Grollová V., Hanzelková T., Hanulíková P., Špálová I.
Využití antiadhezivního gelu (Hyalobarrier gel) při jeho aplikaci během císařského řezu.
(2. LF UK a FN v Motole, Praha)

Aktivní sdělení je možno přihlásit formou posterové prezentace.
Rozměr posteru: 90 x 120 cm


made with love by esmedia
|