Fakultní nemocnice Olomouc Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP Univerzita Palackého Olomouc

PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC
ČESKÁ GYNEKOLOGICKÁ A PORODNICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP
pořádají Moravskou konferenci
FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY

Olomouc - 25. listopadu. 2011
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů i nelékařských zdravotnických povolání
(porodní asistentka, všeobecná sestra) a bude ohodnocena kredity.

Vážení kolegové,

RHD

dovolujeme si vás pozvat do Olomouce dne dne 25. listopadu. 2011 na Moravskou konferenci fetomaternální medicíny. Jedná se o 3. ročník konference s perinatologickou tématikou konanou ve spolupráci s perinatologickými pracovišti nejen z Moravy, ale z celé České republiky. Programem by měla být určena jak pro lékaře z klinických a ambulantní pracovišť tak i pro nelékařský zdravotnický personál. Akce je plánována jako jednodenní a program bude sestaven z vyzvaných přednášek na vybraná témata, která budou přednesena specialisty z moravských a českých pracovišť. V případě zájmu bude zařazena možnost prezentace i přihlášených aktivních sdělení.

Těšíme se na vaši účast

doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Záštitu převzali:

Místo konání:

aula Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 6, Olomouc.

K Právnické fakultě UP jede z vlakového nádraží tramvaj: 2, 4, 6 (2. zastávka - Žižkovo náměstí - a potom cca 4 minuty pěšky) a tramvaj: 1, 7 (2. zastávka - Envelopa - přímo u Právnické fakulty UP).

Více informací viz MAPA »

Registrace:

vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 22. 11. 2011 na Konferenční servis UP.Prosíme o zaslání kopie dokladu o úhradě společně s přihláškou.
Informace, přihlášky k účasti, odborný program jsou dostupné na této webové stránce: www.FMMolomouc.com (zde je možné se přihlásit přímo přes internet).
Doklad o úhradě předložte u registrace.


Registrační poplatek:

700 Kč platba 22. 11. 2011, 900 Kč platba po 22. 11. 2011

Registrační poplatek je včetně 20% DPH a zahrnuje účast na vědeckém jednání, náklady za pronájem přednáškového sálu, vstup na firemní expozice a občerstvení.

Poplatek prosím uhraďte nejpozději do 22. 11. 2011 na účet Univerzity Palackého v Olomouci:

Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu: 19-1096330227/0100
variabilní symbol: 99902183
Zpráva pro příjemce: jméno účastníka, za kterého byla platba provedena.
IBAN: CZ0901000000191096330227

Po 22. 11. 2011 nebude možné uhradit poplatek převodem, pouze v hotovosti u registrace!

Účastníci ze Slovenska mohou uhradit registrační poplatek bez navýšení, a to hotově u registrace (vzhledem k vysokým bankovním poplatkům).

Ke stažení

Ke stažení

Pozvánka FMM2011 formát PDF (3,4MB)
Pozvánka FMM2011 brožura formát PDF (3,4MB)
Program FMM2011 formát PDF (3,4MB)
Program FMM2011 brožura formát PDF (3,4MB)

Fotogalerie

Ročník 2014
Ročník 2015
Ročník 2016
Ročník 2017
Ročník 2018
Ročník 2019
Ročník 2021
Ročník 2022
Ročník 2023

Koordinátoři:

doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Program:

9:00 Zahájení konference
Petr Janků Konzervativní operační výkony v léčbě postpartální hemoragie
(LF MU, FN Brno)
Miroslav Korbeľ Rozbor případů mateřské úmrtnosti na Slovensku
(1. LF UK, FN Bratislava)
Marek Ľubušký Ultrazvuková vyšetření
v průběhu prenatální péče

(LF UP, FN Olomouc)
Michal Pětroš The Fetal Medicine Foundation (FMF)
"Cetificates of competence"
(The 11-13 weeks scan, The 20-22 weeks scan, Basic fetal echocardiography)

(FN Ostrava)
11:00 Přestávka na kávu
11:30 Radovan Vlk Prenatání péče o vícečetná těhotenství
(2. LF UK, FN v Motole, Praha)
Ladislav Krofta Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních
a placentárních cévách

(ÚPMD, Praha)
Martin Procházka Hypoxie plodu - non „evidence-based“
(právní aspekty)

(LF UP, FN Olomouc)
Alena Měchurová Kardiotokografie - rozbory kazuistik
(ÚPMD, Praha)
13:30 Oběd
14:15 Petr Beneš Porodnická analgézie a anestézie ve Fakultní nemocnici Ostrava.
Může sugammadex změnit anesteziologickou praxi v porodnictví?

(FN Ostrava)
Jozef Záhumenský Problematika předčasných porodů a možnosti, jak jim předcházet
(3. LF UK , FN Královské Vinohrady, Praha)
16:30 Ukončení konference

Postery:

Postery formát PDF (144 KB)

Holusková I. Ľubušký M., Procházka M., Studničková M., Vomáčková K.
Incidence erytrocytární aloimunizace u těhotných žen.
(LF UP a FN, Olomouc)
Holusková I. Ľubušký M., Studničková M., Procházka M.
Spontánní antepartální RhD aloimunizace.
(LF UP a FN, Olomouc)
Ľubušký M. Procházka M., Šimetka O., Holusková I.
Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen.
(LF UP a FN, Olomouc)
Ľubušký M. Šimetka O., Studničková M., Pětroš M., Šantavý J., Ordeltová M., Vomáčková K.
Fetomaternální hemoragie při amniocentéze.
(LF UP a FN, Olomouc)
Ľubušký M. Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K.
Fetomaternální hemoragie při vaginálním porodu.
(LF UP a FN, Olomouc)
Ľubušký M. Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K.
Fetomaternální hemoragie při porodu císařským řezem.
(LF UP a FN, Olomouc)
Ľubušký M. Procházka M., Studničková M.
Určení pohlaví plodu při ultrazvukovém vyšetření v I. trimestru těhotneství.
(LF UP a FN, Olomouc)
Pětroš M. Liška M., Matura D., Wiedermannová H., Šimetka O., Ľubušký M.
Trendy longitudinálních měření maximální průtokové rychlosti v arteria cerebri media u plodů s hemolytickým onemocěnínm vyžadující postnatální terapii.
(LF OU a FN, Ostrava)
Studničková M. Ľubušký M., Ordeltová M. Procházka M.
Možnosti stanovení fetomaternální hemoragie.
(LF UP a FN, Olomouc)
Studničková M. Ľubušký M., Šimetka O., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K.
Vliv věku rodičky, parity, délky trvání těhotenství a hmotnosti plodu na fetomaternální hemoragii při spontánním porodu.
(LF UP a FN, Olomouc)
Šimetka O. Ľubušký M., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K.
Fetomaternální hemoragie při potratu ve II. trimestru a při porodu mrtvého plodu.
(LF OU a FN, Ostrava)

Aktivní sdělení je možno přihlásit formou posterové prezentace.
Rozměr posteru: 90 x 120 cm


made with love by esmedia
|