Univerzita Palackého Olomouc

PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP V OLOMOUCI
ÚSTAV PORODNÍ ASISTENCE FZV UP V OLOMOUCI
pořádají Moravskou konferenci
FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY
s mezinárodní účastí

Olomouc - 10. listopadu. 2016
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů i nelékařských zdravotnických povolání
(porodní asistentka, všeobecná sestra) a bude ohodnocena kredity.

Vážení kolegové,

RHD

dovolujeme si vás pozvat do Olomouce dne 11. listopadu 2016 na Moravskou konferenci fetomaternální medicíny. Jedná se o 8. ročník konference s tématikou komplexní péče o těhotnou ženu a plod konané ve spolupráci se zdravotnickými pracovišti nejen z České republiky ale i ze Slovenska. Programem by měla být určena jak pro lékaře z klinických a ambulantní pracovišť tak i pro nelékařský zdravotnický personál. Akce je plánována jako jednodenní a program bude sestaven z vyzvaných přednášek na vybraná témata, která budou přednesena specialisty z českých a slovenských pracovišť. V případě zájmu bude zařazena možnost prezentace i přihlášených aktivních sdělení.

Těšíme se na vaši účast

doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Záštitu převzali:

Místo konání:

aula Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 6, Olomouc.

K Právnické fakultě UP jede z vlakového nádraží tramvaj: 2, 4, 6 (2. zastávka - Žižkovo náměstí - a potom cca 4 minuty pěšky) a tramvaj: 1, 7 (2. zastávka - Envelopa - přímo u Právnické fakulty UP).

Více informací viz MAPA »

Ke stažení

Program FMM2016 formát PDF (2,2MB)
Program FMM2016 brožura formát PDF (3,7MB)

Fotogalerie

FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016FMM Olomouc 2016

Koordinátoři:

doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Program:

8:30 Zahájení konference
předsedající: Alena Měchurová, Miroslav Korbeľ
8:45 Marian Kacerovský Předčasný porod 2016
(LF UK, FN Hradec Králové)
Petr Janků Antepartální monitorování plodu
(LF MU, FN Brno)
Marek Ľubušký Screening růstové restrikce plodu ve 36. - 37. týdnu?
(LF UP, FN Olomouc)
Petr Lošan Může neinvazivní prenatální testování (NIPT) zlepšit záchyt Downova syndromu a nahradit ultrazvukový screening vrozených vad plodu?
(GENETIKA, Plzeň)
Martin Procházka Trombotické a krvácivé stavy v porodnictví - je něco nového?
(LF a FZV UP, FN Olomouc)
11:00 Přestávka na kávu
11:30 Jaroslav Feyereisl Klasifikace a management vulvovaginálních poranění při vaginálním porodu
(ÚPMD, Praha)
Milan Kolář Bakteriální infekce těhotné ženy - víme jak postupovat?
(LF UP, FN Olomouc)
Antonín Pařízek Kritické stavy v porodnictví - krizový team, krizový plán
(1. LF UK, VFN, Praha)
13:00 Oběd
13:45 Ladislav Krofta Aktuální metodika hodnocení růstu plodu
(ÚPMD, Praha)
Radovan Vlk Preindukce a indukce porodu - víme v České republice, o co jde?
(3. LF UK, FN v Motole, Praha)
Jozef Záhumenský Virové infekce plodu - víme jak postupovat?
(LF UK, FN Bratislava, Slovensko)
16:30 Ukončení konference

Postery:

Postery formát PDF (111 KB)

Bydžovská I., Zemanová D.
Vaginální porod po císařském řezu
(KNL a.s., Liberec)
Durdová V., Marková I., Kratochvílová T., Sobek A., Holusková I., Ľubušký M.
Klinický význam stanovení fetomaternální hemoragie při nitroděložním úmrtí plodu.
(LF UP, FN Olomouc)
Hašlík L., Vojtěch J., Krofta L., Pock R., Feyereisl J.
Výsledky Centra fetální medicíny ÚPMD.
(ÚPMD, Praha)
Hostinská E., Durdová V., Horváthová K., Šantavá A., Čapková P., Adamová K., Marková I., Kratochvílová T., Slunská P., Studničková M., Ľubušký M.
Diagnostika vzácné chromosomální abnormality na základě atypického profilu obličeje plodu v I. trimestru těhotenství.
(LF UP, FN Olomouc)
Klásková E., Zapletalová J., Šnajderová M., Lebl J., Tüdös Z., Pavlíček J., Černá J., Stará V., Procházka M., Lubusky M.
Increased prevalence of bicuspid aortic valve in Turner syndrome links with karyotype: a crucial importance of detailed cardiovascular screening.
(LF UP, FN Olomouc)
Kratochvílová T., Marková I., Durdová V., Ľubušký M.
Variabilita klinických projevů u Di Georgova syndromu.
(LF UP, FN Olomouc)
Maděrková Tozzi M., Marková M., Ľubušký M.
Implantace blastocysty v oblasti jizvy po předchozích císařských řezech.
(LF UP, FN Olomouc)
Putzová M., Hasch M., Gomolčáková B., Michal M.
Panorama test v bioptické laboratoři - neinvazivní prenatální test aneuploidií a mikrodelečních syndromů.
(Bioptická laboratoř, Plzeň; FN v Motole)
Slunská P., Durdová V., Kratochvílová T., Hostinská E., Sobek A., Marková I., Ľubušký M.
Abnormální nález v oblasti CNS ve III. trimestru - prognosa a management?
(LF UP, FN Olomouc)

Aktivní sdělení je možno přihlásit formou posterové prezentace.
Rozměr posteru: 90 x 120 cm


made with love by esmedia
|