Fakultní nemocnice Olomouc Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP Univerzita Palackého Olomouc

PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC
ČESKÁ GYNEKOLOGICKÁ A PORODNICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP
pořádají Moravskou konferenci
FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY

Olomouc - 7. listopadu. 2014
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů i nelékařských zdravotnických povolání
(porodní asistentka, všeobecná sestra) a bude ohodnocena kredity.

Vážení kolegové,

RHD

dovolujeme si vás pozvat do Olomouce dne 7. listopadu. 2014 na Moravskou konferenci fetomaternální medicíny. Jedná se o 6. ročník konference s perinatologickou tématikou konanou ve spolupráci s perinatologickými pracovišti nejen z Moravy, ale z celé České republiky. Programem by měla být určena jak pro lékaře z klinických a ambulantní pracovišť tak i pro nelékařský zdravotnický personál. Akce je plánována jako jednodenní a program bude sestaven z vyzvaných přednášek na vybraná témata, která budou přednesena specialisty z moravských a českých pracovišť. V případě zájmu bude zařazena možnost prezentace i přihlášených aktivních sdělení.

Těšíme se na vaši účast

doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Záštitu převzali:

Místo konání:

aula Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 6, Olomouc.

K Právnické fakultě UP jede z vlakového nádraží tramvaj: 2, 4, 6 (2. zastávka - Žižkovo náměstí - a potom cca 4 minuty pěšky) a tramvaj: 1, 7 (2. zastávka - Envelopa - přímo u Právnické fakulty UP).

Více informací viz MAPA »

Registrace:

vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 5. 11. 2014 na Konferenční servis UP.Prosíme o zaslání kopie dokladu o úhradě společně s přihláškou.
Informace, přihlášky k účasti, odborný program jsou dostupné na této webové stránce: www.FMMolomouc.cz (zde je možné se přihlásit přímo přes internet).
Doklad o úhradě předložte u registrace.


Registrační poplatek:

p>800 Kč platba do 5. 11. 2014, 1000 Kč platba po 5. 11. 2014

Registrační poplatek je včetně 21% DPH a zahrnuje účast na vědeckém jednání, náklady za pronájem přednáškového sálu, vstup na firemní expozice a občerstvení.

Poplatek prosím uhraďte nejpozději do 5. 11. 2014 na účet Univerzity Palackého v Olomouci:

Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu: 19-1096330227/0100
variabilní symbol: 99902183
Zpráva pro příjemce: jméno účastníka, za kterého byla platba provedena.
IBAN: CZ0901000000191096330227
SWIFT: KOMBCZPPxxx

Po 5. 11. 2014 nebude možné uhradit poplatek převodem, pouze v hotovosti u registrace!

Účastníci ze Slovenska mohou uhradit registrační poplatek bez navýšení, a to hotově u registrace (vzhledem k vysokým bankovním poplatkům).

Ke stažení

Pozvánka FMM2014 formát PDF (2,5MB)
Pozvánka FMM2014 brožura formát PDF (2,5MB)
Program FMM2014 formát PDF (2MB)
Program FMM2014 brožura formát PDF (2MB)

Fotogalerie

FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014FMM Olomouc 2014

Koordinátoři:

doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Program:

8:45 Zahájení konference
Ivana Bydžovská Kristellerova experese – ano či ne?
(Krajská nemocnice Liberec)
Petr Janků Současné postavení kardiotokografie – perspektivy, kontroverze.
(LF MU, FN Brno)
Martin Procházka Histopatologie placenty - návrh jednotné porodnické klasifikace.
(LF UP, FN Olomouc)
Marian Kacerovský Současné postavení cerclage v managementu hrozícího předčasného porodu.
(LF UK, FN Hradec Králové)
Marek Ľubušký Screening protilátek a podávání IgG anti-D v těhotenství a po porodu.
(LF UP, FN Olomouc)
11:00 Přestávka na kávu
11:30 Jaroslav Feyereisl Ligatura hypogastrických arterií v managementu peripartální hemoragie
(předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP)
Milan Kolář Bakteriální rezistence
(děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)
12:30 Oběd
13:15 Ladislav Krofta Diagnostika a management těhotenství s IUGR
(ÚPMD, Praha)
Radovan Vlk Indukce porodu - proč, jak a komu?
(2. LF UK, FN v Motole, Praha)
Alena Měchurová ?Chyby u vaginálních extrakční operací? Intrapartální péče u rizikového a patologického porodu
(ÚPMD, Praha)
Antonín Pařízek Stav porodnické analgézie a anestézie v České republice v roce 2014. Program INKA, aneb tlumení porodních bolestí „na míru“ z pohledu porodníka i porodní asistentky.
(1. LF UK, VFN, Praha)
Vladko Korečko Císařský řez z pohledu Evidence Based Medicine
(LF UK, FN Plzeň)
16:30 Ukončení konference

Postery:

Postery formát PDF (538 KB)

Holusková I., Ľubušký M., Procházka M., Studničková M.
. Incidence erytrocytární aloimunizace u těhotných žen.
(LF UP a FN, Olomouc)
Holusková I., Ľubušký M., Studničková M., Procházka M.
Spontánní antepartální RhD aloimunizace.
(LF UP a FN, Olomouc)
Ľubušký M., Procházka M., Šimetka O., Holusková I.
Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen.
(LF UP a FN, Olomouc)
Ľubušký M., Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K.
Fetomaternální hemoragie při invazivních výkonech prenatální diagnostiky (odběru choriových klků, amniocentéze).
(LF UP a FN, Olomouc)
Ľubušký M., Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K.
Fetomaternální hemoragie při vaginálním porodu.
(LF UP a FN, Olomouc)
Ľubušký M., Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M.
Fetomaternální hemoragie při porodu.
(LF UP a FN, Olomouc)
Michalec I., Durdová V., Navrátilová M., Šimetka O.
Ultrazvukové hodnocení poranění svalů pánevního dna po vaginálním porodu a po porodu s využitím vakuumextrakce.
(LF OU a FN, Ostrava; LF UP a FN, Olomouc)
Poláková M., Čekal M., Šulc J., Zetová L., Pertoldová S.
Co lze očekávat od karyotypizace od neplodného páru.
(GEST IVF, Centrum reprodukční medicíny, Praha)
Studničková M., Ľubušký M., Šimetka O., Procházka M., Ordeltová M.
Vliv maternálních a neonatálních charakteristik na fetomaternální hemoragii při normálním vaginálním porodu.
(LF UP a FN, Olomouc)

Aktivní sdělení je možno přihlásit formou posterové prezentace.
Rozměr posteru: 90 x 120 cm


made with love by esmedia
|