Univerzita Palackého Olomouc

PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP V OLOMOUCI
ÚSTAV PORODNÍ ASISTENCE FZV UP V OLOMOUCI
ČESKÁ SPOLEČNOST PORODNÍCH ASISTENTEK, Z. S.
pořádají Moravskou konferenci
FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY
s mezinárodní účastí

Olomouc
12. listopadu 2021

Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a bude ohodnocena kredity.

Registrace již není možná.


V případě problému prosím kontaktujte:

PhDr. Eva Blažková
Konferenční servis Univerzity Palackého v Olomouci
Tel.: 585 631 157
eva.blazkova@upol.cz

made with love by esmedia