Univerzita Palackého Olomouc

PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP V OLOMOUCI
ÚSTAV PORODNÍ ASISTENCE FZV UP V OLOMOUCI
ČESKÁ SPOLEČNOST PORODNÍCH ASISTENTEK, Z. S.
pořádají Moravskou konferenci
FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY
s mezinárodní účastí

Olomouc - 8. listopadu. 2019
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a bude ohodnocena kredity.

Registrační formulář


Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Funkce:
Specifikace:
Instituce:
Ulice:
PSČ:
Město:
Telefon:
E-mail:
Aktivní účast (POSTER):
Mám zájem prezentovat poster s názvem:
Autor, autorský kolektiv, pracoviště:
Abstrakt:

V případě problému prosím kontaktujte:

PhDr. Eva Blažková
Konferenční servis Univerzity Palackého v Olomouci
Tel.: 585 631 157
eva.blazkova@upol.cz

Nepožadujete-li vystavení faktury, prosím zaplaťte s variabilním symbolem 999010009 a daňový doklad vám bude předán u registrace.

V případě potřeby doplňte i následující:

IČ:
DIČ:
Adresa:

Červeně označená pole jsou povinná.

made with love by esmedia