Univerzita Palackého Olomouc

PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP V OLOMOUCI
ÚSTAV PORODNÍ ASISTENCE FZV UP V OLOMOUCI
ČESKÁ SPOLEČNOST PORODNÍCH ASISTENTEK, Z. S.
pořádají Moravskou konferenci
FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY
s mezinárodní účastí

Olomouc
11. listopadu 2022

Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a bude ohodnocena kredity.

Registrace již není možná.


V případě problému prosím kontaktujte:

Mgr. Zuzana Kullová
Oddělení univerzitních akcí Univerzity Palackého v Olomouci
Tel.: 585 631 125
zuzana.kullova@u­pol.cz

made with love by esmedia