Univerzita Palackého Olomouc

PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP V OLOMOUCI
ÚSTAV PORODNÍ ASISTENCE FZV UP V OLOMOUCI
ČESKÁ SPOLEČNOST PORODNÍCH ASISTENTEK, Z. S.
pořádají Moravskou konferenci
FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY
s mezinárodní účastí

Olomouc - 8. listopadu. 2019
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a bude ohodnocena kredity.
Registrace bude spuštěna 1. 9. 2019
V případě problému prosím kontaktujte :
PhDr. Eva Blažková
Konferenční servis Univerzity Palackého v Olomouci
Tel.: 585 631 157
eva.blazkova@upol.cz

made with love by esmedia