Univerzita Palackého Olomouc

PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP V OLOMOUCI
ÚSTAV PORODNÍ ASISTENCE FZV UP V OLOMOUCI
ČESKÁ SPOLEČNOST PORODNÍCH ASISTENTEK, Z. S.
pořádají Moravskou konferenci
FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY
s mezinárodní účastí

Olomouc
11. listopadu 2022

Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a bude ohodnocena kredity.

Registrační formulář


Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Funkce:
Evidenční číslo ČLK:
Evidenční číslo (ID) ČLK (10ti místné číslo), které je nově nezbytné aby byly automaticky uznány kredity k celoživotnímu vzdělání.
Pokud své číslo neznáte, lze nalézt zde.
Specifikace:
Instituce:
Ulice:
PSČ:
Město:
Telefon:
E-mail:
Aktivní účast (POSTER):
Mám zájem prezentovat poster s názvem:
Autor, autorský kolektiv, pracoviště:
Abstrakt:

V případě problému prosím kontaktujte:

Mgr. Zuzana Kullová
Oddělení univerzitních akcí Univerzity Palackého v Olomouci
Tel.: 585 631 125
zuzana.kullova@u­pol.cz

Nepožadujete-li vystavení faktury, prosím zaplaťte s variabilním symbolem 999010009 a daňový doklad vám bude předán u registrace.

V případě potřeby doplňte i následující:

IČ:
DIČ:
Adresa:

Červeně označená pole jsou povinná.

made with love by esmedia