Univerzita Palackého Olomouc

PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP V OLOMOUCI
ÚSTAV PORODNÍ ASISTENCE FZV UP V OLOMOUCI
ČESKÁ SPOLEČNOST PORODNÍCH ASISTENTEK, Z. S.
pořádají Moravskou konferenci
FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY
s mezinárodní účastí

Olomouc
12. listopadu 2021

Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a bude ohodnocena kredity.

Vážení kolegové,

RHD

dovolujeme si vás pozvat do Olomouce dne 12. listopadu. 2021 na Moravskou konferenci fetomaternální medicíny. Jedná se o 13. ročník konference s tématikou komplexní péče o těhotnou ženu a plod konané ve spolupráci se zdravotnickými pracovišti nejen z České republiky ale i ze Slovenska. Programem by měla být určena jak pro lékaře z klinických a ambulantní pracovišť tak i pro nelékařský zdravotnický personál. Akce je plánována jako jednodenní a program bude sestaven z vyzvaných přednášek na vybraná témata, která budou přednesena specialisty z českých a slovenských pracovišť. V případě zájmu bude zařazena možnost prezentace i přihlášených aktivních sdělení.

Těšíme se na vaši účast

prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Záštitu převzali:

Místo konání:

aula Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 6, Olomouc.

K Právnické fakultě UP jede z vlakového nádraží tramvaj: 2, 4, 6 (2. zastávka - Žižkovo náměstí - a potom cca 4 minuty pěšky) a tramvaj: 1, 7 (2. zastávka - Envelopa - přímo u Právnické fakulty UP).

Více informací viz MAPA »

Registrace:

Informace, přihlášky k účasti a odborný program jsou dostupné na této webové stránce: www.FMMolomouc.cz (zde je možné se přihlásit přímo přes internet).

Převodem lze uhradit registrační poplatek nejpozději do 10. 11. 2021 a doklad o úhradě předložte u registrace!


Registrační poplatek:

900 Kč platba do 10. 11. 2021

1100 Kč platba po 10. 11. 2021

Registrační poplatek je včetně 21% DPH a zahrnuje účast na vědeckém jednání, náklady za pronájem přednáškového sálu, vstup na firemní expozice a občerstvení.

Poplatek prosím uhraďte nejpozději do 10. 11. 2021 na účet Univerzity Palackého v Olomouci:

Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu: 19-1096330227/0100
variabilní symbol: 999010009
Zpráva pro příjemce: jméno účastníka, za kterého byla platba provedena.
IBAN: CZ0901000000191096330227
SWIFT: KOMBCZPPxxx

Po 10. 11. 2021 nebude možné uhradit poplatek převodem, pouze v hotovosti u registrace!

Účastníci ze Slovenska mohou uhradit registrační poplatek bez navýšení, a to hotově u registrace (vzhledem k vysokým bankovním poplatkům).

Ke stažení

Pozvánka FMM2021 formát PDF
Pozvánka FMM2021 brožura formát PDF
Program FMM2021 formát PDF
Program FMM2021 brožura formát PDF


Fotogalerie

FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021FMM Olomouc 2021

Koordinátoři:

prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Program:

8:30 Zahájení konference
předsedající: Miroslav Korbeľ, Ivana Bydžovská
8:45 Martin Procházka Kristellerova exprese v 21. století
(LF a FZV UP, FN Olomouc)
Marek Ľubušký „Low risk pregnancy “ vs. „Risk pregnancy“?
(LF UP, FN Olomouc)
Marian Kacerovský Perzonalizovaná medicína a předčasný porod
(LF UK, FN Hradec Králové)
Antonín Pařízek Porodnictví v době COVID-19
(1. LF UK, VFN, Praha)
10:30 Přestávka
11:00 Ladislav Krofta Muskulo-fasciální trauma pánevního dna po vaginálním porodu
(3. LF UK, ÚPMD, Praha)
Jaroslav Feyereisl Topografie paravaginálních hematomů po porodu
(3. LF UK, ÚPMD, Praha)
Petr Janků Embolie plodovou vodou
(LF MU, FN Brno)
Peter Kaščák Cévní mozkové příhody v těhotenství
(FZ TnUAD, FN Trenčín)
13:00 Přestávka
13:30 Martin Trhlík Radikální léčba endometriózy – indikace k císařskému řezu
(Nemocnice Šumperk)
Blažena Zbořilová Neinvazivní prenatální testování (NIPT) a jeho role v rámci Komplexní péče o těhotnou ženu
(FERTIMED, Olomouc a Šumperk)
Petr Lošan Carrier Screening a jeho význam v prekoncepční péči
Atypický výsledek screeningu Downova syndromu – interpretace a další postup

(GENETIKA Plzeň, Member of Next Clinics)
NOVINKY v Metodice organizace KOMPLEXNÍ PÉČE O TĚHOTNOU ŽENU
Panelová diskuse
16:30 Ukončení konference

Postery:

Postery formát PDF

Dvořák V. Jr Kroutilová V., Ľubušký M.
Umělé ukončení těhotenství v I. trimestru na žádost těhotné ženy, stručně a přehledně
(LF UP, FN Olomouc)
Hermanová K. Wita M., Roubalová L., Kroutilová V., Ľubušký M.
Růstová restrikce plodu (Fetal growth restriction, FGR) – diagnostika, klasifikace a management
(LF UP, FN Olomouc; 3. LF UK, ÚPMD, Praha)
Maděrková Tozzi M. Dvořák V. Jr., Klásková E., Šuláková S., Wita M., Hálek J., Vrtěl R., Curtisová V., Pilka R., Dušek L, Ľubušký M.
Screening vrozených vad a geneticky podmíněných onemocnění plodu ve Fakultní nemocnici
Olomouc a odesílání/hlášení do Národního registru reprodukčního zdraví v České republice
(LF UP, FN Olomouc; ÚZIS ČR)

Aktivní sdělení je možno přihlásit formou posterové prezentace.
Rozměr posteru: 90 x 120 cm


made with love by esmedia
|