Univerzita Palackého Olomouc

PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP V OLOMOUCI
ÚSTAV PORODNÍ ASISTENCE FZV UP V OLOMOUCI
ČESKÁ SPOLEČNOST PORODNÍCH ASISTENTEK, Z. S.
pořádají Moravskou konferenci
FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY
s mezinárodní účastí

Olomouc
8. listopadu 2019
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a bude ohodnocena kredity.

Vážení kolegové,

RHD

dovolujeme si vás pozvat do Olomouce dne 8. listopadu. 2019 na Moravskou konferenci fetomaternální medicíny. Jedná se o 10. ročník konference s tématikou komplexní péče o těhotnou ženu a plod konané ve spolupráci se zdravotnickými pracovišti nejen z České republiky ale i ze Slovenska. Programem by měla být určena jak pro lékaře z klinických a ambulantní pracovišť tak i pro nelékařský zdravotnický personál. Akce je plánována jako jednodenní a program bude sestaven z vyzvaných přednášek na vybraná témata, která budou přednesena specialisty z českých a slovenských pracovišť. V případě zájmu bude zařazena možnost prezentace i přihlášených aktivních sdělení.

Těšíme se na vaši účast

prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Záštitu převzali:

Místo konání:

aula Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 6, Olomouc.

K Právnické fakultě UP jede z vlakového nádraží tramvaj: 2, 4, 6 (2. zastávka - Žižkovo náměstí - a potom cca 4 minuty pěšky) a tramvaj: 1, 7 (2. zastávka - Envelopa - přímo u Právnické fakulty UP).

Více informací viz MAPA »

Registrace:

Informace, přihlášky k účasti a odborný program jsou dostupné na této webové stránce: www.FMMolomouc.cz (zde je možné se přihlásit přímo přes internet).
Převodem lze uhradit registrační poplatek nejpozději do 6. 11. 2019 a doklad o úhradě předložte u registrace!


Registrační poplatek:

900 Kč platba do 6. 11. 2019, 1100 Kč platba po 6. 11. 2019

Registrační poplatek je včetně 21% DPH a zahrnuje účast na vědeckém jednání, náklady za pronájem přednáškového sálu, vstup na firemní expozice a občerstvení.

Poplatek prosím uhraďte nejpozději do 6. 11. 2019 na účet Univerzity Palackého v Olomouci:

Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu: 19-1096330227/0100
variabilní symbol: 999010009
Zpráva pro příjemce: jméno účastníka, za kterého byla platba provedena.
IBAN: CZ0901000000191096330227
SWIFT: KOMBCZPPxxx

Po 6. 11. 2019 nebude možné uhradit poplatek převodem, pouze v hotovosti u registrace!

Účastníci ze Slovenska mohou uhradit registrační poplatek bez navýšení, a to hotově u registrace (vzhledem k vysokým bankovním poplatkům).

Ke stažení

Pozvánka FMM2019 formát PDF (2,3MB)
Pozvánka FMM2019 - brožura formát PDF (2,4 MB)
Program FMM2019 formát PDF (1,9 MB)
Program FMM2019 - brožura formát PDF (360 KB)

Fotogalerie

FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019FMM Olomouc 2019

Koordinátoři:

prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Program:

8:30 Zahájení konference
předsedající: Miroslav Korbeľ, Ivana Bydžovská, Jozef Adam
8:45 Martin Procházka Turnerův syndrom - diagnostika a konzultace
(LF a FZV UP, FN Olomouc)
Marek Ľubušký Těhotenství po IVF - „Datace těhotenství” a hodnocení “Kombinovaného screeningu v I. trimestru těhotenství”
(LF UP, FN Olomouc)
Antonín Pařízek Když má lékař během porodu vyšší srdeční frekvenci než plod...
(1. LF UK, VFN, Praha)
10:30 Přestávka na kávu
11:00 Ladislav Krofta Forenzní kazuistiky - poučení pro praxi
- screening vrozených vad plodu
- hypoxie plodu a novorozence

(ÚPMD, Praha)
Jaroslav Feyereisl Forenzní kazuistiky - poučení pro praxi
- krvácivé stavy

(ÚPMD, Praha)
Petr Janků Intrapartální hypoxie jako příčina forenzních kauz českého porodnictví
(LF MU, FN Brno)
Jozef Záhumenský Hodnotenie kvality zdravotnej starostlivosti z pohľadu pacientok na pôrodnici
(LF UK, FN Bratislava, Slovensko)
13:00 Oběd
13:45 Peter Kaščák Sectio caesarea – hovoríme o tej istej operácii?
(FZ TnUAD, FN Trenčín)
Radovan Vlk Může detekce late-onset FGR/SGA ovlivnit perinatální výsledky?
(3. LF UK, FN Královské Vinohrady, Praha)
Petr Lošan OSCAR - one stop clinic - jaká vyšetřeni lze provést během jedné návštěvy těhotné?
(GENETIKA Plzeň, Member of Next Clinics)
16:30 Ukončení konference

Postery:

Postery formát PDF (256 KB)

Adam J. Staroňová Ľ, Štefanko R., Platko Z.
Tehotenstvo mladistvých - realita na Gynekologicko - pôrodníckej klinike v Prešove
(FNsP Prešov, SK)
Durdová V. Böhmová J., Kratochvílová T., Vodička R., Ľubušký M.
Stanovení KEL a RHCE genotypu plodu u aloimunizovaných žen
(LF UP, FN Olomouc)
Hostinská E. Svancarová K., Pilka R., Ľubušký M.
Incidence preindukcí a indukcí vaginálního porodu v Perinatologickém centru FN Olomouc v roce 2017
(LF UP, FN Olomouc)
Kratochvílová T. Durdová V., Böhmová J., Holusková I., Ľubušký M.
Screening RHD genotypu plodu u RhD negativních žen
(LF UP, FN Olomouc)
Maděrková Tozzi M. Frisová V., Ľubušký M.
Klinický význam 3D ultrazvukového zobrazení CNS plodu
(LF UP, FN Olomouc)
Roubalova L. Roubalova L., Langova K., Kroutilova V., Durdova V., Kratochvilova T., Lubusky M.
Maternal serum levels of PlGF and sFlt-1 in a low-risk population of pregnant women in the third trimester in predicting preeclampsia
(LF UP, FN Olomouc)
Roubalova L. Roubalova L., Langova K., Kroutilova V., Durdova V., Kratochvilova T., Lubusky M.
Maternal serum levels of PlGF and sFlt-1 in a low-risk population of pregnant women in the third trimester in predicting fetal growth restriction
(LF UP, FN Olomouc)
Roubalova L. Langova K., Kroutilova V., Durdova V., Kratochvilova T., Lubusky M.
Maternal serum levels of PlGF and sFlt-1 in a low-risk population of pregnant women in predicting delivery of an SGA newborn
(LF UP, FN Olomouc)

Aktivní sdělení je možno přihlásit formou posterové prezentace.
Rozměr posteru: 90 x 120 cm


made with love by esmedia
|