Univerzita Palackého Olomouc

PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP V OLOMOUCI
ÚSTAV PORODNÍ ASISTENCE FZV UP V OLOMOUCI
ČESKÁ SPOLEČNOST PORODNÍCH ASISTENTEK, Z. S.
pořádají Moravskou konferenci
FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY
s mezinárodní účastí

Olomouc - 9. listopadu. 2018
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a bude ohodnocena kredity.

Záštitu převzali:

Místo konání:

aula Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 6, Olomouc.

K Právnické fakultě UP jede z vlakového nádraží tramvaj: 2, 4, 6 (2. zastávka - Žižkovo náměstí - a potom cca 4 minuty pěšky) a tramvaj: 1, 7 (2. zastávka - Envelopa - přímo u Právnické fakulty UP).

Více informací viz MAPA »

Registrace:

Informace, přihlášky k účasti a odborný program jsou dostupné na této webové stránce: www.FMMolomouc.cz (zde je možné se přihlásit přímo přes internet).
Převodem lze uhradit registrační poplatek nejpozději do 7. 11. 2018 a doklad o úhradě předložte u registrace!


Registrační poplatek:

900 Kč platba do 7. 11. 2018, 1100 Kč 7. 11. 2018

Registrační poplatek je včetně 21 % DPH a zahrnuje účast na vědeckém jednání, náklady za pronájem přednáškového sálu a občerstvení.

Poplatek prosím uhraďte nejpozději do 7. 11. 2018 na účet Univerzity Palackého v Olomouci:

Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu: 19-1096330227/0100
variabilní symbol: 999010009
Zpráva pro příjemce: jméno účastníka, za kterého byla platba provedena.
IBAN: CZ0901000000191096330227
SWIFT: KOMBCZPPxxx

Po 7. 11. 2018 nebude možné uhradit poplatek převodem, pouze v hotovosti nebo kartou na místě u registrace!

Účastníci ze Slovenska mohou uhradit registrační poplatek bez navýšení, a to hotově nebo kartou na místě u registrace (vzhledem k vysokým bankovním poplatkům).

Ke stažení

Pozvánka FMM2018 formát PDF (2,7MB)
Pozvánka FMM2018 - brožura formát PDF (439 KB)
Program FMM2018 formát PDF (2 MB)
Program FMM2018 - brožura formát PDF (2,2 MB)

Fotogalerie

FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018FMM Olomouc 2018

Koordinátoři:

prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Program:

8:30 Zahájení konference
předsedající: Miroslav Korbeľ, Ivana Bydžovská, Peter Kaščák
8:45 Martin Procházka Úprava lidského genomu z medicínské indikace - fakta a mýty
(LF a FZV UP, FN Olomouc)
Marek Ľubušký Dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství – REVIZE
(LF UP, FN Olomouc)
Petr Janků Antepartální KTG - kde jsme v roce 2018?
(LF MU, FN Brno)
10:30 Přestávka na kávu
11:00 Ladislav Krofta Evoluční vývoj porodního mechanismu u člověka
(ÚPMD, Praha)
Jaroslav Feyereisl Ovlivnění morbidity císařského řezu technikou provedení operace
(ÚPMD, Praha)
Jozef Záhumenský Císařské řezy z neporodnické indikace
(LF UK, FN Bratislava, Slovensko)
Antonín Pařízek Analgezie u vaginálního porodu, aneb implementace nových doporučených postupů do porodnické praxe
(1. LF UK, VFN, Praha)
13:00 Oběd
13:45 Marian Kacerovský Kontroverze v managementu předčasného porodu
(LF UK, FN Hradec Králové)
Radovan Vlk Dlouhodobá mateřská morbidita po císařských řezech
(3. LF UK, FN Královské Vinohrady, Praha)
Petr Lošan Racionální využití moderních genetických vyšetření v těhotenství
(GENETIKA, Plzeň)
16:30 Ukončení konference

Postery:

Postery formát PDF (144 KB)

Durdova V. Bohmova J., Kratochvilova T., Vodicka R., Lubusky M.
Assesment of the fetal KEL and RHCE genotype in alloimmunized pregnant women.
(LF UP, FN Olomouc)
Hostinská E. Svancarová K., Pilka R., Ľubušký M.
Incidence preindukcí a indukcí vaginálního porodu v Perinatologickém centru FN Olomouc v roce 2017.
(LF UP, FN Olomouc)
Kratochvílová T. Durdová V., Bohmová J., Holusková I., Ľubušký M.
Screening RHD genotypu plodu u RhD negativních žen.
(LF UP, FN Olomouc)
Roubalová L. Kratochvílová T., Gardlo A., Ľubušký M.
Možnost využití stanovení poměru sFlt-1/PlGF v managementu těhotenství se závažnou formou preeklampsie a HELLP syndromu.
(LF UP, FN Olomouc)
Roubalova L. Langova K., Kroutilova V., Durdova V., Kratochvilova T., Lubusky M.
Maternal serum levels of PlGF and sFlt-1 in predicting delivery of an SGA newborn.
(LF UP, FN Olomouc)
Slunská P. Hanáček J., Fanta M., Sehnal B., Gerychová R., Holá A., Zdeňková A., Neumannová H., Dziaková M., Ľubušký M.
Management umělého ukončení těhotenství Farmakologickou metodou nepřesahuje-li těhotenství 7 týdnů v České republice.
(LF UP, FN Olomouc)
Slunská P. Maděrková Tozzi M., Kolářová V., Langová K., Ľubušký M.
Umělé ukončení těhotenství Farmakologickou metodou (UUT-F) v I. trimestru - význam stanovení hCG a ultrazvukového vyšetření při diagnostice těhotenství a hodnocení výsledku UUT-F.
(LF UP, FN Olomouc)

Aktivní sdělení je možno přihlásit formou posterové prezentace.
Rozměr posteru: 90 x 120 cm


made with love by esmedia
|