Univerzita Palackého Olomouc

PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP V OLOMOUCI
ÚSTAV PORODNÍ ASISTENCE FZV UP V OLOMOUCI
ČESKÁ SPOLEČNOST PORODNÍCH ASISTENTEK, Z. S.
pořádají Moravskou konferenci
FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY
s mezinárodní účastí

Olomouc
11. listopadu 2022

Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a bude ohodnocena kredity.

Vážení kolegové,

RHD

dovolujeme si vás pozvat do Olomouce dne 11. listopadu. 2022 na Moravskou konferenci fetomaternální medicíny. Jedná se o 14. ročník konference s tématikou komplexní péče o těhotnou ženu a plod konané ve spolupráci se zdravotnickými pracovišti nejen z České republiky ale i ze Slovenska. Programem by měla být určena jak pro lékaře z klinických a ambulantní pracovišť tak i pro nelékařský zdravotnický personál. Akce je plánována jako jednodenní a program bude sestaven z vyzvaných přednášek na vybraná témata, která budou přednesena specialisty z českých a slovenských pracovišť. V případě zájmu bude zařazena možnost prezentace i přihlášených aktivních sdělení.

Těšíme se na vaši účast

prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Záštitu převzali:

Místo konání:

aula Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 6, Olomouc.

K Právnické fakultě UP jede z vlakového nádraží tramvaj: 2, 4, 6 (2. zastávka - Žižkovo náměstí - a potom cca 4 minuty pěšky) a tramvaj: 1, 7 (2. zastávka - Envelopa - přímo u Právnické fakulty UP).

Více informací viz MAPA »

Registrace:

Informace, přihlášky k účasti a odborný program jsou dostupné na této webové stránce: www.FMMolomouc.cz (zde je možné se přihlásit přímo přes internet).

Převodem lze uhradit registrační poplatek nejpozději do 9. 11. 2022 a doklad o úhradě předložte u registrace!


Registrační poplatek:

1200 Kč platba do 9. 11. 2022

1500 Kč platba po 9. 11. 2022

Registrační poplatek je včetně 21 % DPH a zahrnuje účast na vědeckém jednání, náklady za pronájem přednáškového sálu, vstup na firemní expozice a občerstvení.

Poplatek prosím uhraďte nejpozději do 9. 11. 2022 na účet Univerzity Palackého v Olomouci:

Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu: 19-1096330227/0100
variabilní symbol: 999010009
Zpráva pro příjemce: jméno účastníka, za kterého byla platba provedena.
IBAN: CZ0901000000191096330227
SWIFT: KOMBCZPPxxx

Po 9. 11. 2022 nebude možné uhradit poplatek převodem, pouze v hotovosti u registrace!

Účastníci ze Slovenska mohou uhradit registrační poplatek bez navýšení, a to hotově u registrace (vzhledem k vysokým bankovním poplatkům).

Ke stažení

Pozvánka FMM2022 formát PDF
Pozvánka FMM20022 - brožura formát PDF
Program FMM20022 formát PDF
Program FMM20022 - brožura formát PDF

Fotogalerie

FMM Olomouc 2022FMM Olomouc 2022FMM Olomouc 2022FMM Olomouc 2022FMM Olomouc 2022FMM Olomouc 2022FMM Olomouc 2022FMM Olomouc 2022FMM Olomouc 2022FMM Olomouc 2022FMM Olomouc 2022FMM Olomouc 2022FMM Olomouc 2022FMM Olomouc 2022FMM Olomouc 2022FMM Olomouc 2022FMM Olomouc 2022FMM Olomouc 2022FMM Olomouc 2022FMM Olomouc 2022FMM Olomouc 2022FMM Olomouc 2022FMM Olomouc 2022FMM Olomouc 2022FMM Olomouc 2022FMM Olomouc 2022FMM Olomouc 2022FMM Olomouc 2022FMM Olomouc 2022FMM Olomouc 2022FMM Olomouc 2022

Koordinátoři:

prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Program:

8:30 Zahájení konference
předsedající: Ivana Bydžovská, Petra Hanulíková, Miroslav Korbeľ
8:45 Martin Procházka Těhotenství se zvýšeným rizikem rozvoje žilního trombembolismu
(VTE) u těhotné ženy

(LF a FZV UP, FN Olomouc)
Marek Ľubušký Těhotenství s rizikem rozvoje RhD aloimunizace u těhotné ženy
Těhotenství s rizikem rozvoje Hemolytické nemoci plodu a novorozence
(LF UP, FN Olomouc)
Marian Kacerovský Spontánní předčasný porod
Předčasný odtok plodové vody před termínem porodu

(LF UK, FN Hradec Králové)
Antonín Pařízek Diabetes mellitus v těhotenství
(1. LF UK, VFN, Praha)
10:30 Přestávka
11:00 Ladislav Krofta Růstová restrikce plodu / malý plod
(3. LF UK, ÚPMD, Praha)
Jaroslav Feyereisl Poruchy placentace
(3. LF UK, ÚPMD, Praha)
Petr Janků Hypertenzní onemocnění v těhotenství
(LF MU, FN Brno)
Petra Hanulíková Těhotenství s císařským řezem v anamnéze event. s opakovaným císařským řezem v anamnéze
(3. LF UK, ÚPMD, Praha)
13:00 Přestávka
13:30 Radovan Vlk Těhotenství vícečetné
(3. LF UK, FN Královské Vinohrady, Praha)
Štěpán Machač Těhotenství po mimotělním oplodnění
(IVF Clinic, Olomouc)
Petr Lošan Vrozená vada plodu
(GENETIKA Plzeň, Member of Next Clinics)
Těhotenství s definovaným konkrétním rizikem (Risk pregnancy)
MANAGEMENT prenatální péče a strategie ukončení těhotenství
Panelová diskuse
16:30 Ukončení konference

Postery:

Postery formát PDF

Dvořák V. Jr Kroutilová V., Ľubušký M.
Umělé ukončení těhotenství v I. trimestru na žádost těhotné ženy, stručně a přehledně
(LF UP, FN Olomouc)
Hermanová K. Wita M., Roubalová L., Kroutilová V., Ľubušký M.
Růstová restrikce plodu (Fetal growth restriction, FGR) – diagnostika, klasifikace a management
(LF UP, FN Olomouc; 3. LF UK, ÚPMD, Praha)
Maděrková Tozzi M. Dvořák V. Jr., Klásková E., Šuláková S., Wita M., Hálek J., Vrtěl R., Curtisová V., Pilka R., Dušek L, Ľubušký M.
Screening vrozených vad a geneticky podmíněných onemocnění plodu ve Fakultní nemocnici
Olomouc a odesílání/hlášení do Národního registru reprodukčního zdraví v České republice
(LF UP, FN Olomouc; ÚZIS ČR)

Aktivní sdělení je možno přihlásit formou posterové prezentace.
Rozměr posteru: 90 x 120 cm


made with love by esmedia
|