Fakultní nemocnice Olomouc Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP Univerzita Palackého Olomouc

PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC
ČESKÁ GYNEKOLOGICKÁ A PORODNICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP
pořádají Moravskou konferenci
FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY

Olomouc
6. listopadu 2020
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů i nelékařských zdravotnických povolání
(porodní asistentka, všeobecná sestra) a bude ohodnocena kredity.

Vážení kolegové,

RHD

dovolujeme si vás pozvat do Olomouce dne 8. listopadu. 2013 na Moravskou konferenci fetomaternální medicíny. Jedná se o 5. ročník konference s perinatologickou tématikou konanou ve spolupráci s perinatologickými pracovišti nejen z Moravy, ale z celé České republiky. Programem by měla být určena jak pro lékaře z klinických a ambulantní pracovišť tak i pro nelékařský zdravotnický personál. Akce je plánována jako jednodenní a program bude sestaven z vyzvaných přednášek na vybraná témata, která budou přednesena specialisty z moravských a českých pracovišť. V případě zájmu bude zařazena možnost prezentace i přihlášených aktivních sdělení.

Těšíme se na vaši účast

doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Záštitu převzali:

Místo konání:

aula Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 6, Olomouc.

K Právnické fakultě UP jede z vlakového nádraží tramvaj: 2, 4, 6 (2. zastávka - Žižkovo náměstí - a potom cca 4 minuty pěšky) a tramvaj: 1, 7 (2. zastávka - Envelopa - přímo u Právnické fakulty UP).

Více informací viz MAPA »

Registrace:

vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do6. 11. 2013 na Konferenční servis UP.Prosíme o zaslání kopie dokladu o úhradě společně s přihláškou.
Informace, přihlášky k účasti, odborný program jsou dostupné na této webové stránce: www.FMMolomouc.cz (zde je možné se přihlásit přímo přes internet).
Doklad o úhradě předložte u registrace.


Registrační poplatek:

800 Kč platba do 6. 11. 2013, 1000 Kč platba po 6. 11. 2013

Registrační poplatek je včetně 21 % DPH a zahrnuje účast na vědeckém jednání, náklady za pronájem přednáškového sálu, vstup na firemní expozice a občerstvení.

Poplatek prosím uhraďte nejpozději do 6. 11. 2013 na účet Univerzity Palackého v Olomouci:

Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu: 19-1096330227/0100
variabilní symbol: 99902183
Zpráva pro příjemce: jméno účastníka, za kterého byla platba provedena.
IBAN: CZ0901000000191096330227
SWIFT: KOMBCZPPxxx

Po 6. 11. 2013 nebude možné uhradit poplatek převodem, pouze v hotovosti u registrace!

Účastníci ze Slovenska mohou uhradit registrační poplatek bez navýšení, a to hotově u registrace (vzhledem k vysokým bankovním poplatkům).

Zvýhodněné ubytování hotel Ibis

Hotel ibis Olomouc Centre nabízí ubytování pro účastníky konference za zvýhodněné ceny:
Jednolůžkový pokoj 62 euro/noc
Dvoulůžkový pokoj 69 euro/noc

Ceny jsou včetně snídaně, DPH a poplatků. WiFi připojení v celém hotelu zdarma
Venkovní nebo garážové parkovací stání 150 CZK/auto/noc

Ubytování si můžete rezervovat pod heslem “moravská konference”. Zvýhodněné ceny garantujeme do 1. 11. 2013

ibis Olomouc Centre
Wolkerova 1197/29, 779 00 Olomouc, Czech Republic
Tel. +420 585 722 111
Mob. +420 601 374 674
Email: H8248@accor.com

Ke stažení

Pozvánka FMM2013 formát PDF (2,8MB)
Pozvánka FMM2013 brožura formát PDF (2,8MB)
Program FMM2013 formát PDF (1,6MB)
Program FMM2013 brožura formát PDF (1,6MB)

Fotogalerie

Ročník 2014
Ročník 2015
Ročník 2016
Ročník 2017
Ročník 2018
Ročník 2019
Ročník 2021
Ročník 2022

Koordinátoři:

Koordinátoři:

doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Program:

8:45 Zahájení konference
Ondřej Šimetka Novinky v diagnostice a terapii HELLP syndromu
(FN Ostrava)
Petr Janků Jak snížit počet císařských řezů?
(LF MU, FN Brno)
Martin Procházka Porod mrtvého plodu - co dál?
(LF UP, FN Olomouc)
Marian Kacerovský Nové postupy při předčasném odtoku plodové vody
(LF UK, FN Hradec Králové)
Marek Ľubušký Dispenzární péče u jednočetného těhotenství
(LF UP, FN Olomouc)
11:00 Přestávka na kávu
11:30 Vladimír Dvořák Kontroverze v úhradách ambulantní prenatální péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění
(předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR)
Jaroslav Feyereisl Porod a pánevní dno - mýty a fakta
(předseda České gynekologické společnosti ČGPS ČLS JEP)
12:30 Oběd
13:15 Ladislav Krofta Dispenzární péče u vícečetného těhotenství
(ÚPMD, Praha)
Radovan Vlk Role centralizace v managementu vývojových vad plodu
(2. LF UK, FN v Motole, Praha)
Alena Měchurová Kardiotokografie - kazuistiky
(ÚPMD Praha)
Antonín Pařízek Hepatopatie v těhotenství - kontroverze
(1. LF UK, VFN, Praha)
16:30 Ukončení konference

Postery:

Postery formát PDF (538 KB)

Holusková I. Ľubušký M., Procházka M., Studničková M.
Incidence erytrocytární aloimunizace u těhotných žen.
(LF UP a FN, Olomouc)
Holusková I. Ľubušký M., Studničková M., Procházka M.
Spontánní antepartální RhD aloimunizace.
(LF UP a FN, Olomouc)
Ľubušký M. Procházka M., Šimetka O., Holusková I.
Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen.
(LF UP a FN, Olomouc)
Ľubušký M. Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K.
Fetomaternální hemoragie při invazivních výkonech prenatální diagnostiky (odběru choriových klků, amniocentéze).
(LF UP a FN, Olomouc)
Ľubušký M. Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M.
Fetomaternální hemoragie při porodu.
(LF UP a FN, Olomouc)
Michalec I. Durdová V., Navrátilová M., Šimetka O.
Ultrazvukové hodnocení poranění svalů pánevního dna po vaginálním porodu a po porodu s využitím vakuumextrakce.
(LF OU a FN, Ostrava; LF UP a FN, Olomouc)
Poláková M. Čekal M., Šulc J., Zetová L., Pertoldová S.
Co lze očekávat od karyotypizace od neplodného páru.
(GEST IVF, Centrum reprodukční medicíny, Praha)
Studničková M. Ľubušký M., Šimetka O., Procházka M., Ordeltová M.
Vliv maternálních a neonatálních charakteristik na fetomaternální hemoragii při normálním vaginálním porodu.
(LF UP a FN, Olomouc)

Aktivní sdělení je možno přihlásit formou posterové prezentace.
Rozměr posteru: 90 x 120 cm


made with love by esmedia
|