Univerzita Palackého Olomouc

PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP OLOMOUC
ÚSTAV PORODNÍ ASISTENCE FZV UP OLOMOUC
pořádají Moravskou konferenci
FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY
s mezinárodní účastí

Olomouc - 6. listopadu. 2015
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů i nelékařských zdravotnických povolání
(porodní asistentka, všeobecná sestra) a bude ohodnocena kredity.

Vážení kolegové,

RHD

dovolujeme si vás pozvat do Olomouce dne 6. listopadu 2015 na Moravskou konferenci fetomaternální medicíny. Jedná se o 7. ročník konference s perinatologickou tématikou konanou ve spolupráci s perinatologickými pracovišti nejen z Moravy, ale z celé České republiky. Programem by měla být určena jak pro lékaře z klinických a ambulantní pracovišť tak i pro nelékařský zdravotnický personál. Akce je plánována jako jednodenní a program bude sestaven z vyzvaných přednášek na vybraná témata, která budou přednesena specialisty z moravských a českých pracovišť. V případě zájmu bude zařazena možnost prezentace i přihlášených aktivních sdělení.

Těšíme se na vaši účast

doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Záštitu převzali:

Místo konání:

aula Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 6, Olomouc.

K Právnické fakultě UP jede z vlakového nádraží tramvaj: 2, 4, 6 (2. zastávka - Žižkovo náměstí - a potom cca 4 minuty pěšky) a tramvaj: 1, 7 (2. zastávka - Envelopa - přímo u Právnické fakulty UP).

Více informací viz MAPA »

Registrace:

vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 4. 11. 2015 na Konferenční servis UP.Prosíme o zaslání kopie dokladu o úhradě společně s přihláškou.
Informace, přihlášky k účasti, odborný program jsou dostupné na této webové stránce: www.FMMolomouc.cz (zde je možné se přihlásit přímo přes internet).
Doklad o úhradě předložte u registrace.


Registrační poplatek:

800 Kč platba do 4. 11. 2015, 1000 Kč platba po 4. 11. 2015

Registrační poplatek je včetně 21 % DPH a zahrnuje účast na vědeckém jednání, náklady za pronájem přednáškového sálu, vstup na firemní expozice a občerstvení.

Poplatek prosím uhraďte nejpozději do 4. 11. 2015 na účet Univerzity Palackého v Olomouci:

Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu: 19-1096330227/0100
variabilní symbol: 99902183
Zpráva pro příjemce: jméno účastníka, za kterého byla platba provedena.
IBAN: CZ0901000000191096330227
SWIFT: KOMBCZPPxxx

Po 4. 11. 2015 nebude možné uhradit poplatek převodem, pouze v hotovosti u registrace!

Účastníci ze Slovenska mohou uhradit registrační poplatek bez navýšení, a to hotově u registrace (vzhledem k vysokým bankovním poplatkům).

Ke stažení

Pozvánka FMM2015 formát PDF (1,5MB)
Pozvánka FMM2015 brožura formát PDF (2,2MB)
Program FMM2015 formát PDF (2MB)
Program FMM2015 brožura formát PDF (2MB)

Fotogalerie

FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015FMM Olomouc 2015

Koordinátoři:

doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Program:

8:45 Zahájení konference
Marian Kacerovský Předčasný porod 2015
(LF UK, FN Hradec Králové)
Petr Janků Monitorování plodu 2015
(LF MU, FN Brno)
Marek Ľubušký Screening vrozených vad plodu 2015
(LF UP, FN Olomouc)
Martin Procházka Gestační diabetes mellitus 2015
(LF a FZV UP, FN Olomouc)
11:00 Přestávka na kávu
11:30 Jaroslav Feyereisl Technika peripartální hysterektomie
(ÚPMD, Praha)
Milan Kolář Atypické bakteriální infekce a jejich význam v gynekologii a porodnictví
(LF UP, FN Olomouc)
Antonín Pařízek Sepse v porodnictví 2015
(1. LF UK, VFN, Praha)
13:00 Oběd
13:45 Miroslav Korbeľ Gestační trofoblastická nemoc – Federální pohled
(LF UK, FN Bratislava, Slovensko)
Ladislav Krofta Intrapartální ultrazvukové vyšetření a jeho význam pro vedení porodu
(ÚPMD, Praha)
Lubomír Hašlík Růstová restrikce plodu v nízkých gestačních týdnech - management
(ÚPMD, Praha)
Radovan Vlk Preeklampsie 2015
(2. LF UK, FN v Motole, Praha)
16:30 Ukončení konference

Postery:

Postery formát PDF (128 KB)

Bubeníková Š., Procházka M.
Ošetřovatelská diagnóza 00123 Akutní bolest v porodní asistenci.
(FZV UP Olomouc)
Durdová V., Bohmová J., Kratochvílová T., Studničková M., Holusková I., Ľubušký M.
Neinvazivní stanovení KEL1 pozitivního plodu u KEL1 negativní „K“ aloimunizované těhotné ženy.
(LF UP a FN, Olomouc)
Durdová V., Marková I., Šopíková B., Geierová M., Kratochvílová T., Studničková M., Ľubušký M.
Atypický nález centrální nervové tkáně u plodů po indukovaném potratu.
(LF UP a FN, Olomouc)
Kratochvílová T., Marková I., Durdová V., Ľubušký M.
Management těhotenství s atypickou vrozenou vadou urotraktu plodu.
(LF UP a FN, Olomouc)
Markova I., Strasilova P., Durdova V., Kratochvilova T., Studnickova M., Horvathova K., Lubusky M.
Very Early-onset severe Fetal Growth Restriction with an extremely poor prognosis – What is the right management?
(LF UP a FN, Olomouc)
Strašilová P., Klásková E., Durdová V., Dubrava L., Kratochvílová T., Marková I., Studničková M., Horváthová K., Ľubušký M.
Srdeční vada plodu jako první příznak systémového onemocnění těhotné ženy.
(LF UP a FN, Olomouc)
Studničková M., Strašilová P., Marková I., Ľubušký M.
Fetomaternální hemoragie při potratu ve II. trimestru a při porodu mrtvého plodu.
(LF UP a FN, Olomouc)
Zemanová D., Bydžovská I., Rob L.
Hodgkinův lymfom v graviditě – kazuistika.
(KNL a.s., Liberec)

Aktivní sdělení je možno přihlásit formou posterové prezentace.
Rozměr posteru: 90 x 120 cm


made with love by esmedia
|