Univerzita Palackého Olomouc

PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP OLOMOUC
ÚSTAV PORODNÍ ASISTENCE FZV UP OLOMOUC
pořádají Moravskou konferenci
FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY
s mezinárodní účastí

Olomouc - 6. listopadu. 2015
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů i nelékařských zdravotnických povolání
(porodní asistentka, všeobecná sestra) a bude ohodnocena kredity.

Místo konání - mapa

aula Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 6, Olomouc.

K Právnické fakultě UP jede z vlakového nádraží tramvaj: 2, 4, 6 (2. zastávka - Žižkovo náměstí - a potom cca 4 minuty pěšky) a tramvaj: 1, 7 (2. zastávka - Envelopa - přímo u Právnické fakulty UP).


mapa místa konání
made with love by esmedia