Fakultní nemocnice Olomouc Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP Univerzita Palackého Olomouc

PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC
ČESKÁ GYNEKOLOGICKÁ A PORODNICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP
pořádají Moravskou konferenci
FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY

Olomouc - 5. listopadu. 2010
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů i nelékařských zdravotnických povolání
(porodní asistentka, všeobecná sestra) a bude ohodnocena kredity.

Vážení kolegové,

RHD

dne 5. listopadu. 2010 se v Olomouci bude konat Moravská konference fetomateriální medicíny. Po úspěšném loňském ročníku se bude jednat již o 2. ročník konference s perinatologickou tematikou konanou ve spolupráci s perinatologickými pracovišti nejen z Moravy, ale z celé České republiky.Programem by měla být určena jak pro lékaře z klinických a ambulantní pracovišť tak i pro nelékařský zdravotnický personál. Akce je plánována jako jednodenní a program bude sestaven z vyzvaných přednášek na vybraná témata, která budou přednesena specialisty z moravských a českých pracovišť. V případě zájmu bude zařazena možnost prezentace i přihlášených aktivních sdělení.

Těšíme se na vaši účast

doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Záštitu převzali:

Místo konání:

aula Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 6, Olomouc.

K Právnické fakultě UP jede z vlakového nádraží tramvaj: 2, 4, 6 (2. zastávka - Žižkovo náměstí - a potom cca 4 minuty pěšky) a tramvaj: 1, 5 (2. zastávka - Envelopa - přímo u Právnické fakulty UP).

Více informací viz MAPA »

Registrace:

vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 2. 11. 2010 na Konferenční servis UP. Informace, přihlášky k účasti, odborný program jsou dostupné na této webové stránce: www.FMMolomouc.com
Doklad o úhradě předložte u registrace.


Registrační poplatek:

700 Kč platba do 2. 11. 2010900 Kč platba po 2. 11. 2010

Registrační poplatek je včetně 20% DPH a zahrnuje účast na vědeckém jednání, náklady za pronájem přednáškového sálu, vstup na firemní expozice a občerstvení.

Poplatek prosím uhraďte nejpozději do 2. 11. 2010 na účet Univerzity Palackého v Olomouci:

Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu: 19-1096330227/0100
variabilní symbol: 99902183
Zpráva pro příjemce: jméno účastníka, za kterého byla platba provedena.
IBAN: CZ0901000000191096330227

Po 2. 11. 2010 nebude možné uhradit poplatek převodem, pouze v hotovosti u registrace!

Účastníci ze Slovenska mohou uhradit registrační poplatek bez navýšení, a to hotově u registrace (vzhledem k vysokým bankovním poplatkům).

Ke stažení

Pozvánka FMM2010 formát PDF (2,5MB)
Pozvánka FMM2010 brožura formát PDF (2,5MB)
Program FMM2010 formát PDF (2,5MB)
Program FMM2010 brožura formát PDF (2,5MB)

Fotogalerie

Ročník 2014
Ročník 2015
Ročník 2016
Ročník 2017
Ročník 2018
Ročník 2019
Ročník 2021
Ročník 2022

Koordinátoři:

doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Program:

9:00 Zahájení konference
Ondřej Šimetka Přístupy k řešení poporodního krvácení,
rozbor "near-miss" případů

(FN Ostrava)
Marek Ľubušký Management těhotenství RhD negativních žen
Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace

(LF UP a FN Olomouc)
Martin Procházka Tokolýza pro a proti
(LF UP a FN Olomouc)
11:00 Přestávka na kávu
11:30 Radovan Vlk Morbidita po císařském řezu
(2. LF UK, Motol, Praha)
Ladislav Krofta Chyby a omyly při ultrazvukovém vyšetření v těhotenství
(ÚPMD, Praha)
Alena Měchurová Chyby a omyly při interpretaci kardiotokografie
(ÚPMD, Praha)
Antonín Pařízek Porodnická analgézie a anestézie "UP TO DATE"
(1. LF UK, VFN, Praha)
13:30 Oběd
14:15 Petr Janků Vaginální porod po císařském řezu
(LF MU a FN Brno)
Alena Šantavá Růstová retardace plodu z pohledu genetika
(LF UP a FN Olomouc)
Jiří Hyjánek Prenatální diagnostika vad urotraktu z pohledu posledního desetiletí
(LF UP a FN Olomouc)
Marek Ľubušký Zkušenosti s novým porodnickým gelem
(LF UP a FN Olomouc)
Harald Čadílek Nepodceňujeme význam chlamydií?
(Nemocnice Litomyšl)
16:30 Ukončení konference

Postery:

Postery formát PDF (144 KB)

Holusková I. Ľubušký M., Procházka M., Studničková M., Vomáčková K.
Incidence erytrocytární aloimunizace u těhotných žen.
(LF UP a FN, Olomouc)
Holusková I. Ľubušký M., Studničková M., Procházka M.
Spontánní antepartální RhD aloimunizace.
(LF UP a FN, Olomouc)
Ľubušký M. Procházka M., Šimetka O., Holusková I.
Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen.
(LF UP a FN, Olomouc)
Ľubušký M. Šimetka O., Studničková M., Pětroš M., Šantavý J., Ordeltová M., Vomáčková K.
Fetomaternální hemoragie při amniocentéze.
(LF UP a FN, Olomouc)
Ľubušký M. Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K.
Fetomaternální hemoragie při vaginálním porodu.
(LF UP a FN, Olomouc)
Ľubušký M. Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K.
Fetomaternální hemoragie při porodu císařským řezem.
(LF UP a FN, Olomouc)
Ľubušký M. Procházka M., Studničková M.
Určení pohlaví plodu při ultrazvukovém vyšetření v I. trimestru těhotneství.
(LF UP a FN, Olomouc)
Pětroš M. Liška M., Matura D., Wiedermannová H., Šimetka O., Ľubušký M.
Trendy longitudinálních měření maximální průtokové rychlosti v arteria cerebri media u plodů s hemolytickým onemocěnínm vyžadující postnatální terapii.
(LF OU a FN, Ostrava)
Studničková M. Ľubušký M., Ordeltová M. Procházka M.
Možnosti stanovení fetomaternální hemoragie.
(LF UP a FN, Olomouc)
Studničková M. Ľubušký M., Šimetka O., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K.
Vliv věku rodičky, parity, délky trvání těhotenství a hmotnosti plodu na fetomaternální hemoragii při spontánním porodu.
(LF UP a FN, Olomouc)
Šimetka O. Ľubušký M., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K.
Fetomaternální hemoragie při potratu ve II. trimestru a při porodu mrtvého plodu.
(LF OU a FN, Ostrava)

Aktivní sdělení je možno přihlásit formou posterové prezentace.
Rozměr posteru: 90 x 120 cm


made with love by esmedia
|