Univerzita Palackého Olomouc

PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP V OLOMOUCI
ÚSTAV PORODNÍ ASISTENCE FZV UP V OLOMOUCI
ČESKÁ SPOLEČNOST PORODNÍCH ASISTENTEK, Z. S.
pořádají Moravskou konferenci
FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY
s mezinárodní účastí

Olomouc
6. listopadu 2020

Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a bude ohodnocena kredity.

Vážení kolegové,

RHD

dovolujeme si vás pozvat do Olomouce dne 6. listopadu. 2020 na Moravskou konferenci fetomaternální medicíny. Jedná se o 12. ročník konference s tématikou komplexní péče o těhotnou ženu a plod konané ve spolupráci se zdravotnickými pracovišti nejen z České republiky ale i ze Slovenska. Programem by měla být určena jak pro lékaře z klinických a ambulantní pracovišť tak i pro nelékařský zdravotnický personál. Akce je plánována jako jednodenní a program bude sestaven z vyzvaných přednášek na vybraná témata, která budou přednesena specialisty z českých a slovenských pracovišť. V případě zájmu bude zařazena možnost prezentace i přihlášených aktivních sdělení.

Těšíme se na vaši účast

prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Záštitu převzali:

Místo konání:

aula Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 6, Olomouc.

K Právnické fakultě UP jede z vlakového nádraží tramvaj: 2, 4, 6 (2. zastávka - Žižkovo náměstí - a potom cca 4 minuty pěšky) a tramvaj: 1, 7 (2. zastávka - Envelopa - přímo u Právnické fakulty UP).

Více informací viz MAPA »

Registrace:

Informace, přihlášky k účasti a odborný program jsou dostupné na této webové stránce: www.FMMolomouc.cz (zde je možné se přihlásit přímo přes internet).
Převodem lze uhradit registrační poplatek nejpozději do 4. 11. 2020 a doklad o úhradě předložte u registrace!

Vzhledem k prodloužení nouzového stavu vyhlášeného vládou na území České republiky se konference nemůže konat!


Registrační poplatek:

900 Kč platba do 4. 11. 2020

1100 Kč platba po 4. 11. 2020

Registrační poplatek je včetně 21% DPH a zahrnuje účast na vědeckém jednání, náklady za pronájem přednáškového sálu, vstup na firemní expozice a občerstvení.

Poplatek prosím uhraďte nejpozději do 4. 11. 2020 na účet Univerzity Palackého v Olomouci:

Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu: 19-1096330227/0100
variabilní symbol: 999010009
Zpráva pro příjemce: jméno účastníka, za kterého byla platba provedena.
IBAN: CZ0901000000191096330227
SWIFT: KOMBCZPPxxx

Po 4. 11. 2020 nebude možné uhradit poplatek převodem, pouze v hotovosti u registrace!

Účastníci ze Slovenska mohou uhradit registrační poplatek bez navýšení, a to hotově u registrace (vzhledem k vysokým bankovním poplatkům).

Ke stažení

Pozvánka FMM2020 formát PDF
Pozvánka FMM2020 brožura formát PDF

Fotogalerie

Ročník 2014
Ročník 2015
Ročník 2016
Ročník 2017
Ročník 2018
Ročník 2019
Ročník 2021

Koordinátoři:

prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Program:

8:30 Zahájení konference
předsedající: Miroslav Korbeľ, Ivana Bydžovská, Lukáš Hruban
8:45 Martin Procházka Kristellerova exprese v 21. století
(LF a FZV UP, FN Olomouc)
Marek Ľubušký „low risk pregnancy “ vs. „risk pregnancy“?
(LF UP, FN Olomouc)
Marian Kacerovský Perzonalizovaná medicína a předčasný porod
(LF UK, FN Hradec Králové)
Antonín Pařízek Porodnictví v době COVID-19
(1. LF UK, VFN, Praha)
10:30 Přestávka na kávu
11:00 Ladislav Krofta Muskulo-fasciální trauma pánevního dna po vaginálním porodu
(ÚPMD, Praha)
Jaroslav Feyereisl Topografie paravaginálních hematomů po porodu
(ÚPMD, Praha)
Petr Janků Embolie plodovou vodou
(LF MU, FN Brno)
Jozef Záhumenský Novinky v managementu Cytomegaloviru a Toxoplazmózy v těhotenství
(LF UK, FN Bratislava, Slovensko)
13:00 Oběd
13:45 Peter Kaščák Cévní mozkové příhody v těhotenství
(FZ TnUAD, FN Trenčín)
Radovan Vlk Intenzivní léčba těžkých případů HELLP syndromu a preeklampsie
(3. LF UK, FN Královské Vinohrady, Praha)
Petr Lošan Diagnostika geneticky podmíněných kostních dysplasií
(GENETIKA Plzeň, Member of Next Clinics)
16:30 Ukončení konference

Postery:


Aktivní sdělení je možno přihlásit formou posterové prezentace.
Rozměr posteru: 90 x 120 cm


made with love by esmedia
|