Univerzita Palackého Olomouc

PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP V OLOMOUCI
ÚSTAV PORODNÍ ASISTENCE FZV UP V OLOMOUCI
ČESKÁ SPOLEČNOST PORODNÍCH ASISTENTEK, Z. S.
pořádají Moravskou konferenci
FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY
s mezinárodní účastí

Olomouc
6. listopadu 2020

Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a bude ohodnocena kredity.

Vážení kolegové,

RHD

dovolujeme si vás pozvat do Olomouce dne 6. listopadu. 2020 na Moravskou konferenci fetomaternální medicíny. Jedná se o 12. ročník konference s tématikou komplexní péče o těhotnou ženu a plod konané ve spolupráci se zdravotnickými pracovišti nejen z České republiky ale i ze Slovenska. Programem by měla být určena jak pro lékaře z klinických a ambulantní pracovišť tak i pro nelékařský zdravotnický personál. Akce je plánována jako jednodenní a program bude sestaven z vyzvaných přednášek na vybraná témata, která budou přednesena specialisty z českých a slovenských pracovišť. V případě zájmu bude zařazena možnost prezentace i přihlášených aktivních sdělení.

Těšíme se na vaši účast

prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Záštitu převzali:

Místo konání:

aula Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 6, Olomouc.

K Právnické fakultě UP jede z vlakového nádraží tramvaj: 2, 4, 6 (2. zastávka - Žižkovo náměstí - a potom cca 4 minuty pěšky) a tramvaj: 1, 7 (2. zastávka - Envelopa - přímo u Právnické fakulty UP).

Více informací viz MAPA »

Registrace:

Informace, přihlášky k účasti a odborný program jsou dostupné na této webové stránce: www.FMMolomouc.cz (zde je možné se přihlásit přímo přes internet).
Převodem lze uhradit registrační poplatek nejpozději do 4. 11. 2020 a doklad o úhradě předložte u registrace!

Vzhledem k prodloužení nouzového stavu vyhlášeného vládou na území České republiky se konference nemůže konat!


Registrační poplatek:

900 Kč platba do 4. 11. 2020

1100 Kč platba po 4. 11. 2020

Registrační poplatek je včetně 21% DPH a zahrnuje účast na vědeckém jednání, náklady za pronájem přednáškového sálu, vstup na firemní expozice a občerstvení.

Poplatek prosím uhraďte nejpozději do 4. 11. 2020 na účet Univerzity Palackého v Olomouci:

Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu: 19-1096330227/0100
variabilní symbol: 999010009
Zpráva pro příjemce: jméno účastníka, za kterého byla platba provedena.
IBAN: CZ0901000000191096330227
SWIFT: KOMBCZPPxxx

Po 4. 11. 2020 nebude možné uhradit poplatek převodem, pouze v hotovosti u registrace!

Účastníci ze Slovenska mohou uhradit registrační poplatek bez navýšení, a to hotově u registrace (vzhledem k vysokým bankovním poplatkům).

Ke stažení

Pozvánka FMM2020 formát PDF
Pozvánka FMM2020 brožura formát PDF

Fotogalerie

Ročník 2014
Ročník 2015
Ročník 2016
Ročník 2017
Ročník 2018
Ročník 2019
Ročník 2021
Ročník 2022

Koordinátoři:

prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Program:

8:30 Zahájení konference
předsedající: Miroslav Korbeľ, Ivana Bydžovská, Lukáš Hruban
8:45 Martin Procházka Kristellerova exprese v 21. století
(LF a FZV UP, FN Olomouc)
Marek Ľubušký „low risk pregnancy “ vs. „risk pregnancy“?
(LF UP, FN Olomouc)
Marian Kacerovský Perzonalizovaná medicína a předčasný porod
(LF UK, FN Hradec Králové)
Antonín Pařízek Porodnictví v době COVID-19
(1. LF UK, VFN, Praha)
10:30 Přestávka na kávu
11:00 Ladislav Krofta Muskulo-fasciální trauma pánevního dna po vaginálním porodu
(ÚPMD, Praha)
Jaroslav Feyereisl Topografie paravaginálních hematomů po porodu
(ÚPMD, Praha)
Petr Janků Embolie plodovou vodou
(LF MU, FN Brno)
Jozef Záhumenský Novinky v managementu Cytomegaloviru a Toxoplazmózy v těhotenství
(LF UK, FN Bratislava, Slovensko)
13:00 Oběd
13:45 Peter Kaščák Cévní mozkové příhody v těhotenství
(FZ TnUAD, FN Trenčín)
Radovan Vlk Intenzivní léčba těžkých případů HELLP syndromu a preeklampsie
(3. LF UK, FN Královské Vinohrady, Praha)
Petr Lošan Diagnostika geneticky podmíněných kostních dysplasií
(GENETIKA Plzeň, Member of Next Clinics)
16:30 Ukončení konference

Postery:


Aktivní sdělení je možno přihlásit formou posterové prezentace.
Rozměr posteru: 90 x 120 cm


made with love by esmedia
|