Univerzita Palackého Olomouc

PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP V OLOMOUCI
ÚSTAV PORODNÍ ASISTENCE FZV UP V OLOMOUCI
ČESKÁ SPOLEČNOST PORODNÍCH ASISTENTEK, Z. S.
pořádají Moravskou konferenci
FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY
s mezinárodní účastí

Olomouc
11. listopadu 2022

Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a bude ohodnocena kredity.

Kredity

Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a bude ohodnocena kredity

Vážení kolegové,

RHD

dovolujeme si vás pozvat do Olomouce dne 11. listopadu. 2022 na Moravskou konferenci fetomaternální medicíny. Jedná se o 15. ročník konference s tématikou komplexní péče o těhotnou ženu a plod konané ve spolupráci se zdravotnickými pracovišti nejen z České republiky ale i ze Slovenska. Programem by měla být určena jak pro lékaře z klinických a ambulantní pracovišť tak i pro nelékařský zdravotnický personál. Akce je plánována jako jednodenní a program bude sestaven z vyzvaných přednášek na vybraná témata, která budou přednesena specialisty z českých a slovenských pracovišť. V případě zájmu bude zařazena možnost prezentace i přihlášených aktivních sdělení.

Těšíme se na vaši účast

prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Záštitu převzali:

Místo konání:

aula Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 6, Olomouc.

K Právnické fakultě UP jede z vlakového nádraží tramvaj: 2, 4, 6 (2. zastávka - Žižkovo náměstí - a potom cca 4 minuty pěšky) a tramvaj: 1, 7 (2. zastávka - Envelopa - přímo u Právnické fakulty UP).

Více informací viz MAPA »

Registrace:

Informace, přihlášky k účasti a odborný program jsou dostupné na této webové stránce: www.FMMolomouc.cz (zde je možné se přihlásit přímo přes internet).

Převodem lze uhradit registrační poplatek nejpozději do 9. 11. 2022 a doklad o úhradě předložte u registrace!


Registrační poplatek:

1200 Kč platba do 9. 11. 2022

1500 Kč platba po 9. 11. 2022

Registrační poplatek je včetně 21 % DPH a zahrnuje účast na vědeckém jednání, náklady za pronájem přednáškového sálu, vstup na firemní expozice a občerstvení.

Poplatek prosím uhraďte nejpozději do 9. 11. 2022 na účet Univerzity Palackého v Olomouci:

Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu: 19-1096330227/0100
variabilní symbol: 999010009
Zpráva pro příjemce: jméno účastníka, za kterého byla platba provedena
IBAN: CZ0901000000191096330227
SWIFT: KOMBCZPPxxx

Po 9. 11. 2022 nebude možné uhradit poplatek převodem, pouze v hotovosti u registrace!

Účastníci ze Slovenska mohou uhradit registrační poplatek bez navýšení, a to hotově u registrace (vzhledem k vysokým bankovním poplatkům).

Ke stažení

Pozvánka FMM2023 formát PDF
Pozvánka FMM20023 - brožura formát PDF
Program FMM20023 formát PDF
Program FMM20023 - brožura formát PDF

Fotogalerie

FMM Olomouc 2023FMM Olomouc 2023FMM Olomouc 2023FMM Olomouc 2023FMM Olomouc 2023FMM Olomouc 2023FMM Olomouc 2023FMM Olomouc 2023FMM Olomouc 2023FMM Olomouc 2023FMM Olomouc 2023FMM Olomouc 2023FMM Olomouc 2023FMM Olomouc 2023FMM Olomouc 2023FMM Olomouc 2023FMM Olomouc 2023FMM Olomouc 2023FMM Olomouc 2023FMM Olomouc 2023FMM Olomouc 2023FMM Olomouc 2023FMM Olomouc 2023FMM Olomouc 2023FMM Olomouc 2023FMM Olomouc 2023FMM Olomouc 2023FMM Olomouc 2023FMM Olomouc 2023

Koordinátoři:

prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Program:

8:30 Zahájení konference
předsedající: Ivana Bydžovská, Petra Hanulíková, Miroslav Korbeľ
8:45 Martin Procházka „Alternativní porodnictví“
(LF a FZV UP, FN Olomouc)
Marek Ľubušký Dlouho utajované informace/data o těhotných ženách, rodičkách novorozencích a porodnicích
(LF UP, FN Olomouc)
Marian Kacerovský Idiopatické krvácení ve II. trimestru těhotenství
(LF UK, FN Hradec Králové)
Antonín Pařízek Endokanabinoidy a obezita v těhotenství
(1. LF UK, VFN, Praha)
10:30 Přestávka
11:00 Ladislav Krofta Císařský řez bez medicínské indikace
– autonomie rodičky

(3. LF UK, ÚPMD, Praha)
Petra Hanulíková Rizikové faktory „Placenta accreta spectrum“
– data z mezinárodní databáze

(3. LF UK, ÚPMD, Praha)
Radovan Vlk Nepostupující porod
(3. LF UK, FN Královské Vinohrady, Praha)
Petr Lošan Screening vrozených vad plodu v I. trimestru těhotenství – mýty a skutečnost?
(GENETIKA Plzeň, Member of Next Clinics)
13:00 Přestávka
13:30 Lukáš Hruban Kurz kardiotokografie
(LF MU, FN Brno)
Komplexní péče o těhotnou ženu a rodičku
Panelová diskuse
16:30 Ukončení konference

Postery:

Postery formát PDF

Durdová V. Kratochvílová T., Maděrková Tozzi M., Pilka R., Kroutilová V., Jírová J., Ľubušký M.
Analýza porodů dvojčat na Porodnicko-gynekologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc
(LF UP, FN Olomouc; ÚZIS ČR)
Kratochvílová T. Durdová V., Maděrková T., Kroutilová V., Ľubušký M.
„HDFN“ – stále s námi?
(LF UP, FN Olomouc)
Ľubušký M. Durdová V., Kratochvílová T., Maděrková Tozzi M., Campsie K., Šinská A., Hostinská E., Studničková M., Černohouzová R., Knápek M., Kabátek Z., Jankůj M., Dušek L., Jírová J., Pilka R.
Zaevidování těhotné ženy do porodnice (optimálně ve 36.-37. týdnu) ve Fakultní nemocnici Olomouc v roce 2022
(LF UP, FN Olomouc; VZP ČR; ÚZIS ČR)
Maděrková Tozzi M. Durdová V., Kratochvílová T., Kroutilová V., Ľubušký M.
„Kombinovaný screening v I. trimestru těhotenství“ – jak ho vlastně děláte?
(LF UP, FN Olomouc)
Roubalova L. Kroutilova V., Lopez-G. Tinajero M.F., Martinez-Egea J., Figueras F., Lubusky M.
Added value in low-risk pregnancies of longitudinal changes in uterine Doppler and circulating angiogenic factors during the third trimester in predicting term preeclampsia
(LF UP, FN Olomouc; BCNatal, Universitat de Barcelona, Spain)
Sinska A. Trumpesova J., Pilka R.
A case of Osteogenesis imperfecta with overalap of Ehlers-Danlos syndrome
(LF UP, FN Olomouc)

Aktivní sdělení je možno přihlásit formou posterové prezentace.
Rozměr posteru: 90 x 120 cm


made with love by esmedia
|