Univerzita Palackého Olomouc

PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP V OLOMOUCI
ÚSTAV PORODNÍ ASISTENCE FZV UP V OLOMOUCI
ČESKÁ SPOLEČNOST PORODNÍCH ASISTENTEK, Z. S.
pořádají Moravskou konferenci
FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY
s mezinárodní účastí

Olomouc
11. listopadu 2022

Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a bude ohodnocena kredity.

Kredity

Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a bude ohodnocena kredity

Vážení kolegové,

RHD

dovolujeme si vás pozvat do Olomouce dne 11. listopadu. 2022 na Moravskou konferenci fetomaternální medicíny. Jedná se o 15. ročník konference s tématikou komplexní péče o těhotnou ženu a plod konané ve spolupráci se zdravotnickými pracovišti nejen z České republiky ale i ze Slovenska. Programem by měla být určena jak pro lékaře z klinických a ambulantní pracovišť tak i pro nelékařský zdravotnický personál. Akce je plánována jako jednodenní a program bude sestaven z vyzvaných přednášek na vybraná témata, která budou přednesena specialisty z českých a slovenských pracovišť. V případě zájmu bude zařazena možnost prezentace i přihlášených aktivních sdělení.

Těšíme se na vaši účast

prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Záštitu převzali:

Místo konání:

aula Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 6, Olomouc.

K Právnické fakultě UP jede z vlakového nádraží tramvaj: 2, 4, 6 (2. zastávka - Žižkovo náměstí - a potom cca 4 minuty pěšky) a tramvaj: 1, 7 (2. zastávka - Envelopa - přímo u Právnické fakulty UP).

Více informací viz MAPA »

Registrace:

Informace, přihlášky k účasti a odborný program jsou dostupné na této webové stránce: www.FMMolomouc.cz (zde je možné se přihlásit přímo přes internet).

Převodem lze uhradit registrační poplatek nejpozději do 9. 11. 2022 a doklad o úhradě předložte u registrace!


Registrační poplatek:

1200 Kč platba do 9. 11. 2022

1500 Kč platba po 9. 11. 2022

Registrační poplatek je včetně 21 % DPH a zahrnuje účast na vědeckém jednání, náklady za pronájem přednáškového sálu, vstup na firemní expozice a občerstvení.

Poplatek prosím uhraďte nejpozději do 9. 11. 2022 na účet Univerzity Palackého v Olomouci:

Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc
číslo účtu: 19-1096330227/0100
variabilní symbol: 999010009
Zpráva pro příjemce: jméno účastníka, za kterého byla platba provedena
IBAN: CZ0901000000191096330227
SWIFT: KOMBCZPPxxx

Po 9. 11. 2022 nebude možné uhradit poplatek převodem, pouze v hotovosti u registrace!

Účastníci ze Slovenska mohou uhradit registrační poplatek bez navýšení, a to hotově u registrace (vzhledem k vysokým bankovním poplatkům).

Ke stažení

Pozvánka FMM2022 formát PDF
Pozvánka FMM20022 - brožura formát PDF

Fotogalerie

Ročník 2014
Ročník 2015
Ročník 2016
Ročník 2017
Ročník 2018
Ročník 2019
Ročník 2021
Ročník 2022

Koordinátoři:

prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Program:

8:30 Zahájení konference
předsedající: Ivana Bydžovská, Petra Hanulíková, Miroslav Korbeľ
8:45 Martin Procházka „Alternativní porodnictví“
(LF a FZV UP, FN Olomouc)
Marek Ľubušký Dlouho utajované informace/data o těhotných ženách, rodičkách novorozencích a porodnicích
(LF UP, FN Olomouc)
Marian Kacerovský Idiopatické krvácení ve II. trimestru těhotenství
(LF UK, FN Hradec Králové)
Antonín Pařízek Endokanabinoidy a obezita v těhotenství
(1. LF UK, VFN, Praha)
10:30 Přestávka
11:00 Ladislav Krofta Císařský řez bez medicínské indikace
– autonomie rodičky

(3. LF UK, ÚPMD, Praha)
Petra Hanulíková Rizikové faktory „Placenta accreta spectrum“
– data z mezinárodní databáze

(3. LF UK, ÚPMD, Praha)
Radovan Vlk Nepostupující porod
(3. LF UK, FN Královské Vinohrady, Praha)
Petr Lošan Screening vrozených vad plodu v I. trimestru těhotenství – mýty a skutečnost?
(GENETIKA Plzeň, Member of Next Clinics)
13:00 Přestávka
13:30 Lukáš Hruban Kurz kardiotokografie
(LF MU, FN Brno)
Komplexní péče o těhotnou ženu a rodičku
Panelová diskuse
16:30 Ukončení konference


Aktivní sdělení je možno přihlásit formou posterové prezentace.
Rozměr posteru: 90 x 120 cm


made with love by esmedia
|